Sunday , May 26 2024

Tag Archives: Basescu. Sarkozy

Presa straina scrie despre “refuzul brutal” al lui Nicolas Sarkozy în fata lui Traian Basescu

Gestul pre[edintelui francez, Nicolas Sarkozy, de a refuza o discu]ie cu omologul s\u român Traian B\sescu, la Lisabona, surprins de camerele de televiziune, este comentat de presa interna]ional\, care public\ fotografii [i înregistr\ri video de la întâlnirea celor doi. Cotidianul francez Le Monde public\ un material înso]it de o fotografie …

Mai mult »