Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a decis, vineri, s\ aloce c=te 5.000 de lei celor 150 de familii ale c\ror case au fost distruse la inunda]iile din luna iunie, c=te 2.500 de lei proprietarilor celor 1.187 case avariate de inunda]ii [i c=te 30.000 de lei unor familii care trebuie str\mutate. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ din sumele primite din...