Liderul "Sed Lex", Vasile Marica Averile liderilor sindicali au intrat în atenţia inspectorilor de integritate, în urma declaraţiilor publice făcute de fostul vameş Marius Ungureanu referitoare la faptul că liderul Alianţei „Sed Lex”, Vasile Marica, ar fi perceput mită pentru a promova şi menţine unii angajaţi în vămi. Agenţia Naţională...

N Traian B\sescu a declarat c\ ac]iunile actuale de la v\mi sunt urmare a unei inform\ri privind averile mari ale unor vame[i, document primit în vara lui 2010 de la un serviciu de informa]ii, CSAT hot\rând atunci s\ declan[eze opera]iunea „indiferent” de impactul asupra intr\rii în Schengen. B\sescu a declarat, la TVR, c\ [tia despre situa]ia din v\mi din...

Guvernul a promis din nou FMI c\, pân\ la finele lunii decembrie, va aproba o ordonan]\ de impozitare a averilor mari ale persoanelor fizice [i va extinde criteriul de definire a venitului impozabil, astfel încât s\ taxeze toate câ[tigurile provenind din surse pentru care nu sunt acceptate scutiri. Angajamentul pentru redactarea unei astfel de ordonan]e este inclus...

N cei patru suceveni trimi[i `n Senatul Rom=niei au `n general o situa]ie financiar\ foarte bun\, chiar dac\ o parte dintre ei declar\ c\ au `mprumuturi la b\nci sau persoane fizice n to]i declar\ `ns\ c\ o bun\ parte din averile lor se bazeaz\ pe mo[teniri n unul din cei patru senatori [i-a trecut `n declara]ia de avere [i aloca]ia primit\ de copilul s\u n Jude]ul Suceava,...

Mircea Lubanovici, deputat al romanilor din diaspora N cel mai `nst\rit dintre deputa]ii originari din Suceava nu a fost ales `n vreun colegiu uninominal din jude], ci `n colegiul care a fost f\cut pentru reprezentarea rom=nilor stabili]i `n SUA n suceveanul Mircea Lubanovici are `n SUA afaceri, conturi rotunjoare [i valoroase propriet\]i imobiliare n pe locul al doilea...