N primarul Sucevei le-a cerut pre[edin]ilor [i administratorilor de asocia]ii de proprietari s\ nu-i `ncurajeze pe cet\]eni s\ `[i debran[eze locuin]ele de la re]eaua centralizat\ de termoficare n „Rog oamenii s\ nu se debran[eze de la `nc\lzirea centralizat\ pentru c\ exist\ solu]ii de furnizare la condi]ii optime a energiei termice [i `n iarna viitoare”, a declarat,...

N controversatul om de afaceri sucevean este acuzat c\ a falsificat o serie de documente din care rezulta c\ acesta i-a `mprumutat bani fostului pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia, {tefan Tcaciuc, c=t [i Uniunii ca atare n ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie – ultima [ans\ a lui Dumitru Morhan Dup\ o s\pt\m=n\ de am=nare, magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava...

Tribunalul Bucureşti l-a condamnat, joi, pe Dinel Staicu la 12 ani de închisoare în dosarul fraudării Băncii Internaţionale a Religiilor, majorând astfel pedeapsa de patru ani de închisoare primită de acesta la Judecătoria Sectorului 4. Tot la 12 ani de închisoare a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti şi fostul preşedinte al Băncii Internaţionale a Religiilor...

Înalta Curte de Justiţie din Londra a aprobat joi, în apel, eliberarea condiţionată a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, la finalul unei audieri de 90 de minute. „Voi acorda eliberarea sub cauţiune”, a afirmat judecătorul Duncan Ouselay, a cărui decizie nu poate face obiectul unui recurs. „Curtea nu consideră că în acest caz are de-a face...