Friday , July 1 2022

Tag Archives: apa

Trei zile din sapte, locuitorii de pe Alexandru cel Bun au ramas fara apa

N locuitorii au r\mas f\r\ ap\ a treia oar\ `ntr-o singur\ s\pt\m=n\, de aceast\ dat\, conducta s-a fisurat  f\r\ s\ se fac\ lucr\ri `n acea zon\ n muncitorii de la fa]a locului se chinuie s\ o tot c=rpeasc\, p=n\ c=nd lucr\rile la canalizare se vor finaliza Conducta de pe strada …

Mai mult »

Intreruperi de apa potabila in mai multe zone din Suceava

Locuin]ele c=torva mii de suceveni nu vor beneficia de ap\ potabil\ la robinete, joi, 23 septembrie, `ntre orele 08.00 – 17.00. Este vorba de casele din unele zone ale cartierului I]cani, situate pe str\zile G\rii, Aurel Vlaicu, Liliacului, Merilor, Perilor, Aviatorilor, Ion Luca Caragiale [i, par]ial, pe str\zile Grigore Alexandru …

Mai mult »