Wednesday , April 17 2024

Tag Archives: ambasadori

Flutur invita la Suceava ambasadori din tarile UE pentru a vedea la fata locului cum s-au cheltuit fondurile europene

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, va invita pe ambasadorii ]\rilor Uniunii Europene s\ viziteze jude]ul Suceava pentru a le ar\ta modul `n care s-au cheltuit fondurile europene de preaderare [i de postaderare. „Este o obliga]ie a noastr\ ca s\ ar\t\m cum s-au cheltuit ace[ti bani. Nimic nu este …

Mai mult »

29 de ambasadori din toata lumea, la „Craciun in Bucovina”

N reprezentan]i ai unor misiuni diplomatice din „t\rile calde”, dar [i din China, Mexic [I din multe ]\ri europene au r\spuns invita]iei pre[edintelui Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, de a vizita jude]ul Suceava, `n ciuda temperaturilor sc\zute n s=mb\t\, Gura Humorului a fost adev\ratul centru al diploma]iei rom=ne[ti, membrii misiunilor diplomatice …

Mai mult »

Sampanie si felicitari, la finalul vizitei ambasadorilor la Suceava

Cei 29 de ambasadori [i reprezentan]i ai misunilor diplomatice str\ine `n Rom=nia afla]i `n vizit\ la Suceava `n weekend-ul trecut au ciocnit ieri dup\ amiaz\ un pahar de [ampanie cu pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, [i cu primarul Sucevei, Ioan Lungu, la Palatul Administrativ din municipiul re[edin]\ de jude]. Vicedecanul …

Mai mult »