N primarul Sucevei a precizat, `ns\, c\ de[i a fost frig, `n ultima perioad\ s-au mai f\cut unele lucr\ri cu fonduri europene atrase prin proiectul ISPA, dar mai mult `n ce prive[te sistemele de canalizare [i de ap\ rece La comandamentul de ieri cu privire la lucr\rile ce trebuie realizate prin proiectul ISPA, primarul Sucevei, Ion Lungu, a lansat critici la adresa firmei...

N conducerea CJ Suceava respinge acuza]iile PSD privind falimentarea SC Drumuri [i Poduri SA, din subordinea CJ, ar\tând c\ declinul firmei a început în perioada administra]iei PSD, iar conducerea PDL a derulat un amplu [i ambi]ios program de modernizare [i reabilitare a re]elei de drumuri jude]ene Într-un comunicat semnat de vicepre[edintele CJ Suceava, Daniel Cadariu,...

Liderii ]\rilor din Uniunea European\ (UE), acuza]i c\ au tolerat prea mult regimurile autoritare pe flancul de sud, de teama islamismului, vor trebui s\ înceap\ s\ î[i regândeasc\ rela]ia cu lumea arab\, la summit-ul de vineri, în contextul mi[c\rii de contestare din Egipt, comenteaz\ AFP. Priorit\]ile reuniunii, prev\zut\ mai demult, la Bruxelles, au suferit schimb\ri...

Lindsay Lohan a fost acuzată că ar fi furat bijuterii. Poliţia i-a cerut unui judecător din Los Angeles mandat de percheziţie ca să intre în casa actriţei să verifice dacă nu cumva e la ea un colier care a fost furat. Lindsay a fost fotografiată purtând un lanţ asenănător la gât, potrivit showbizspy.com. „A fost emis un mandat de percheziţie marţi...

Americanul Lance Armstrong, de şapte ori câştigător al Turului Franţei, se confruntă din nou cu acuzaţii de dopaj la adresa sa, într-o anchetă iniţiată de publicaţia americană Sports Illustrated, ale cărei prime elemente au fost dezvăluite luni pe site-ul revistei. Potrivit site-ului SI.com, Armstrong este acuzat că a fost „instigatorul” unui...

O informare postat\ pe site-ul grupului S&D din Parlamentul European, referitoare la peti]iile privind Strategia Na]ional\ de Ap\rare respinse, joi, în Comisia de Peti]ii, men]ioneaz\ c\ „fiica pre[edintelui României este printre europarlamentarii de dreapta acuza]i de manevre” în acest caz. „Fiica pre[edintelui României este printre europarlamentarii...