Economia României ar putea creşte în 2011 în medie cu 0,7%, dar ieşirea din recesiune va fi condiţionată, pentru al treilea an consecutiv, de eventualele măsuri de politică fiscală adoptate pe plan intern şi de evoluţia celorlalte state europene, apreciază analiştii economici. Estimările analiştilor intervievaţi de MEDIAFAX privind evoluţia PIB în 2011...

Contractele de muncă şi statele de plată vor fi depuse începând cu anul viitor în format electronic şi nu pe suport de hârtie, procedura fiind reglementată în şedinţa de marţi a Guvernului, a anunţat ministrul Muncii, Ioan Botiş. El a precizat că ultimele contracte de muncă şi state de plată pe suport de hârtie vor mai fi depuse doar până la sfârşitul...

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, consider\ c\ 2010 a fost anul solidarit\]ii, `n ce prive[te o viziune de ansamblu asupra problemelor legate de inunda]iile care s-au ab\tut [i sinistra]ii din jude]ul nostru care au suferit de pe urma calamit\]ilor din aceast\ var\. ~n sus]inerea afirma]iilor sale, [eful administra]iei jude]ene sucevene a...

Inaugurarea rutei ocolitoare a municipiului re[edin]\ de jude] pentru 2011 este unul din scopurile primarului Sucevei, Ion Lungu. El [i-a exprimat speran]a, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii va asigura finan]area necesar\ finaliz\rii lucr\rilor [i `n cursul anului viitor [i, de altfel, a ]inut s\ precizeze c\ a avut discu]ii...

Parlamentarii au adoptat, miercuri, în şedinţă comună, bugetul de stat pe anul 2011, cu 207 voturi „pentru”, 143 „împotrivă” şi nicio abţinere. Preşedintele de şedinţă, Ioan Oltean, a cerut parlamentarilor să îşi exprime votul în legătură cu bugetul de stat pe 2011, iar deputaţii şi senatorii au votat prin ridicarea mâinilor. Plenul...

Ministrul de Finanţe a declarat, duminică, după avizarea proiectelor bugetelor de stat şi asigurărilor sociale de stat, că există fondurile necesare pentru plata la timp a pensiilor în cuantumul actual şi că există premisele pentru ca bugetarii să-şi recapete, în 2011, cele 15 procente din salarii. „Vreau să-i asigur pe toţi pensonarii că vor primi...