Friday , September 22 2023

USV estimează că în acest an va avea de plătit facturi la gaz și curent mai mari cu un milion de lei

Aceste majorări de costuri nu au fost anticipate și nu au fost cuprinse în bugetul pentru 2022, deci nu pot fi suportate de USV, drept urmare a fost aprobată depunerea ”Proiectului pentru susținerea majorării cheltuielilor aferente consumurilor de energie electrică și gaze naturale în anul 2022”, în valoare de 1.086.663 lei, în vederea obținerii de finanțare din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale, în baza art. 2, alin. (3), lit. g), din Ordinul Ministrului Educației nr. 5823/17.12.2021. Utilizarea fondurilor USV pentru a acoperi majorările ar constrânge instituția să ia o serie de măsuri ce ar determina reducerea calității actului educațional, se arată în justificarea solicitării sprijinului financiar.

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a făcut o serie de calcule bazate pe noile prețuri ale energiei electrice și gazelor naturale pentru a acționa din timp în vederea obținerii de fonduri necesare susținerii majorărilor de preț la facturi. Potrivit hotărârii de Consiliu de Administrație din data de 18 ianuarie, prin care se aprobă depunerea unui proiect pentru a fi finanțat din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale, estimările universitarilor privind costurile aferente consumului de curent și gaz pentru anul 2022 arată o majorare a cheltuielilor de peste 1 milion de lei, comparativ cu anul trecut.

”Pentru 2022 estimând un consum similar cu cel din anul 2021, respectiv 1.975 MWh și aplicând prețul unitar plafonat de 1.000 lei/MWh, pentru energia electrică rezultă valoarea de 1.975.000 lei. Pentru 2022 estimând și pentru gaz un consum similar cu cel din anul 2021, respectiv 3.870 MWh și aplicând prețul unitar plafonat de 370 lei/MWh, rezultă valoarea de 1.431.900 lei. Astfel, comparând costurile aferente energiei și gazelor naturale din 2021 cu estimarea anului 2022, observăm o majorare a cheltuielilor cu energia electrică în valoare de 452.16 lei și o creștere a cheltuielilor pentru gazele naturale cu valoarea de 634.502 lei, însumând un total de 1.086.663 lei”, se precizează în justificarea motivelor pentru care se solicită depunerea Proiectului pentru susținerea majorării cheltuielilor aferente consumurilor de energie electrică și gaze naturale în anul 2022 în vederea obținerii de finanțare din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale.

USV administrează un total de peste 22 de clădiri, rezultând un consum mare de curent și gaz. Utilizarea fondurilor USV pentru a acoperi majorările ar constrânge instituția să ia o serie de măsuri ce ar determina reducerea calității actului educațional, se arată în justificarea solicitării sprijinului financiar. Printre acestea se numără diminuarea fondurilor alocate pentru asigurarea bazei materiale și pentru materialele necesare în procesul de educație (echipamente pentru dotarea laboratoarelor și a spațiilor de învățământ, materiale consumabile etc.), micșorarea sumelor alocate produselor necesare asigurării condițiilor igienico-sanitare în contextul pandemiei COVID 19 sau reducerea consumurilor de energie electrică și de gaze naturale.

Aceste majorări de costuri aferente energiei electrice și gazelor naturale nu au fost anticipate și nu au fost cuprinse în bugetul pentru 2022, deci nu pot fi suportate de către USV, drept urmare se solicită finanțarea acestui proiect în baza art. 2, alin. (3), lit. g), din Ordinul Ministrului Educației nr. 5823/17.12.2021, ce presupune alocarea sumei necesare din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale. (Oana NUȚU)

Vezi si

Peste 4.400 de ”boboci” în noul an universitar, la USV, cel mai mare număr din ultimul deceniu

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava începe un nou an universitar în data de 2 octombrie …