Sunday , January 29 2023

Un nou centru comercial în spatele fostei Galleria Mall. Se propune inclusiv modificarea rețelei de străzi de pe terenurile de la Metro

Se dă startul construirii pe terenurile de la Metro din rândul al doilea de la strada principală. Un demers comun al mai multor firme și patroni, dintre care una de confecții textile pentru avioane și trenuri, dar și conexiuni pe zona imobiliară și a confecțiilor de lemn s-a concretizat recent într-o inițiativă de construire a unui centru comercial.

Astfel, Primăria Municipiului Suceava a anunțat publicul interesat, în data de 9 decembrie, despre intenția de  „Elaborare plan urbanistic zonal în baza unui aviz de oportunitate, pentru construire centru comercial, gospodărie de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticală, amplasare post de transformare, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități”, amplasamentul fiind situat în partea sudică a intravilanului municipiului Suceava, peste drum de cartierul Obcini, la Bulevardul 1 Decembrie 1918 (DN29). Zona dispune de utilitățile necesare deservirii imobilului ce face obiectul prezentului Plan de Urbanism Zonal (PUZ). Inițiatorii demersului de elaborare a PUZ-ului sunt societățile Luar Com SRL și Marlin Tur S.R.L., precum și Mirela Bilan, Laurențiu-Ionel Fetcu și Carmen-Elena Fetcu.

Aceștia vor să edifice pe o suprafață de teren proprietate privată constituită din două parcele în suprafață totala de 14.625 mp un centru comercial și peste 100 de locuri de parcare auto, proiectul având însă și o componentă interesantă legată de schimbarea unei mai vechi rețele de străzi care a fost concepută cu circa 15 ani în urmă când PUZ-ul pentru zona Metro se dorea a fi destinat unui cartier de vile. Desigur că în zilele noastre acest vechi deziderat, să fie ridicat un cartier de vile la marginea orașului, după modelul altor orașe civilizate, nu mai poate fi pus în aplicare în condițiile în care s-a permis ca de-a lungul străzii principale să se edifice clădiri a căror regim de înălțime nu are nimic în comun cu vilele.

Problema se pune însă (și) pe terenurile situate în rândul doi și următoarele care, nefiind situate la strada principală, au fost considerate multă vreme mai puțin atractive. Dacă demersul de mai sus – la ora actuală aflat într-o fază incipientă, cel puțin așa rezultă din documentele publice – va fi concretizat în anii următori, se va deschide tot mai mult perspectiva pentru edificarea unor construcții și pe parcelele de teren situate în rândurile următoare ale zonei Metro.

Terenul în cauză este compus din parcela cadastrală notată cu numărul 57122 în suprafață de 12.125mp și parcela cadastrală notată cu numărul 38747 în suprafață de 2.500mp. Cel puțin o suprafață de 10.000 mp a fost vândută către Luar Com SRL, Mirela Bilan și Laurențiu-Ionel Fetcu de către fostul viceprimar Corneliu Vornicu în luna octombrie a a­nului trecut. Practic, el a vândut și restul terenului din zona Galleria Mall (actualmente Primagra) și cei care au cumpărat nu au stat mult timp pe gânduri și au demarat un proiect pentru un centru comercial în spatele acelei clădiri care era, odinioară, centru comercial.

Facsimil după declarația de avere depusă de fostul viceprimar Corneliu Vornicu în data de 24 mai 2021, în care apare menționată tranzacția cu terenul din zona Metro

Cele două parcele de teren nu sunt li­pite una de alta, ci sunt despărțite de o parcelă de teren aflată – cel puțin așa rezultă din documentele publice – în proprietatea lui Dumitru Corjuc. Parcela studiată, identificată cu nr. cad. 57122 – deși este, parțial, inclusă suprafețele de teren de la Metro situate în primul rând – nu are acces direct din Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru că adiacent aliniamentului parcelei se află o stație de autobuz și o trecere de pietoni. De asemenea, pe ambele sensuri ale acestui bulevard, la limita dinspre partea carosabilă și trotuare, existau fâșii plantate ce figurează ca spații verzi în Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Suceava, aprobat conform HCL nr. 88/29.03.2018. Cu alte cuvinte, prin noul PUZ care se propune, va fi necesară realizarea accesului direct din strada principală. Totodată, pentru a se face legătura între cele două parcele – tratate diferit ca subzona 1 și subzona 2 în cadrul aceluiași PUZ – a fost necesară modificarea rețelei stradale.

În vechiul PUZ Zona Metro (aprobat prin HCL nr. 313/2005), parcela 57122 se afla în subzone funcționale diferite și, având în vedere obligația beneficiarilor de a asigura continuitatea rețelei stradale, s-a propus prin noul PUZ referitor la centrul comercial din spatele Primagra ca să fie schimbată funcțiunea de “zonă locuire” și cea de “zonă de circulații (CC) – subzona Cca (p) – subzona trama artere propusă” în “zona de instituții de interes public, servicii, comerț – subzona unități comerț și servicii- IScs (p)”. De asemenea, s-a propus ca reorganizarea rețelei stradale să se facă prin devierea străzii propuse prin vechiul PUZ Zona Metro prin intermediul unei străzi cu profil maxim propus 10.00 m – carosabil 3,80 m, trotuar 1,20 m – pe parcela 38747 și care constituie “Subzona 2”. Operațiuni de reparcelare propuse prin PUZ priveau dezmembrarea și cedarea în domeniul public a suprafețelor de teren necesare în vederea executării străzilor.

Circulația carosabilă principală în zonă se desfășoară pe direcția est-vest, pe Bulevardului 1 Decembrie 1918 (DN 29), strada de categoria a II-a, respectiv pe Bulevardul Sofia Vicoveanca (E85) – strada categoria a II-a.

Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 09.12.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail [email protected]­riasv.ro. Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a te­-ritoriului și urbanism. (D.P.)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un Top 40 aeroporturi din Europa, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …