Sunday , April 21 2024

Spitalele din județ organizează în luna iunie concursuri pentru posturile vacante

La spitalul Municipal Fălticeni au rămas neocupate 27 de posturi de asistente, infirmiere și îngrijitoare în urma examenului personalului medical angajat în pandemie. Spitalul Județean a rămas cu 61 de posturi de asistente neocupate, deoarece candidații nu au reușit să obțină note de trecere. Mai sunt libere și 13 posturi de infirmiere.

Luna iunie se anunță o lună de șoc pentru unitățile spitalicești din județ care încearcă să-și completeze organigramele, având multe posturi vacante. Se pare că un procent foarte mic din personalul medical angajat în timpul pandemiei de coronavirus a reușit să promoveze examenul care le permitea angajarea pe o perioadă nedeterminată de timp în sistemul de sănătate, iar spitalele se văd acum nevoite să organizeze concurs pentru a aduce personal calificat și bine pregătit.
Spitalul Municipal Fălticeni a publicat lista cu posturile libere și este vorba despre 2 posturi de asistent medical generalist debutant – Secția ATI, 3 posturi asistent medical generalist debutant – Secția Boli infecțioase, 3 posturi asistent medical generalist debutant – Secția Pediatrie, 2 posturi asistent medical generalist debutant – Compartimentul de neonatologie, și câte un post de asistent medical generalist debutant la secțiile Chirurgie generală, Medicină interne-gastroenterologie, Cabinet gastroenterologie, Cabinet reumatologie, pediatrie, oncologie medicală, dermato-venerice, un post de asistentă la Compartimentul de recuperare medicală, la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală. Pe lângă aceste posturi mai sunt libere și cinci posturi de îngrijitoare și două de infirmiere.

Cei care doresc să se înscrie la acest concurs, trebuie să-și depună dosarul până pe data de 31 mai, urmând să susțină proba scrisă pe data de 22 iunie, iar proba practică va fi stabilită dipă anunțarea rezultatelor acesteia. Dosarul de concurs trebuie să conțină cererea de înscriere la adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. Asistentele medicale trebuie să achite o taxă de participare în valoare de 50 de lei iar pentru infirmiere și îngrijitoare, taxa de concurs este de 30 de lei.

Spitalul Județean Suceava va organiza, în luna iunie, concurs pentru 61 de posturi vacante de asistente medicale și 13 infirmiere. (Cristina RUŞTI)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …

2 comments

  1. CALAFAT - ARAFAT - AR FI AFLAT

    Da … de cetățeni cu diplome de facebook , competențe în instragram și calificări minime obținute în tik-tok …..
    Chiar ne merităm soarta !!!

  2. Ar trebui verificate aceste concursuri din spitale (si nu numai), de catre comisii formate din randul cetatenilor , toata operatiunea sa fie asigurata de camere video, cu participarea efectiva a presei si televiziunilor independente de la nivel national , aceasta pentru ca stie ca au fost angajate in spitale cadre sanitare medii si personal auxiliar fara sa aiba competente si aptitudini in domeniul medical, ceea ce a periclitat actul medical si sanatatea pacientilor !!!!