Tuesday , November 28 2023

Profilul pedagogic a atras în acest an peste 200 de candidați la admiterea în clasa a IX-a

Pentru cele 72 de locuri în clasa a IX-a de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava – învățământ vocațional, s-au înscris 202 candidați, care susțin zilele acestea probele de aptitudini. Candidații înscriși la specializările învățător-educator și educator-puericultor vor susține trei probe și un interviu. Elevii trebuie să susțină Evaluarea Națională, iar mai apoi vor fi admiși la clasele la care au susținut probele de aptitudini în ordine descrescătoare a mediilor finale. La clasele de învățător-educatoare, la repartizarea computerizată în clasa a IX-a din 2021 ultima medie de admitere a fost 8,51.

 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava a cuprins în planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 la filiera vocațională o clasă la specializarea educator-puericultor și 2 clase la specializarea învățător-educatoare, fiecare cu câte 24 de locuri. Pentru cele 72 de locuri în clasa a IX-a s-au înscris 202 candidați, care susțin zilele acestea probele de aptitudini.

Admiterea elevilor în clasa a IX-a în unitățile de învățământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecții, prin probe de aptitudini specifice. Candidații înscriși la specializările învățător-educator și educator-puericultor vor susține trei probe și un interviu.

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I – VIII; reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simțul ritmic, memoria muzicală, calitățile vocale.

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare specifică a aparatului locomotor; 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat; alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat). Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică și coordonarea, starea funcțională a coloanei vertebrale, funcția specifică a sistemului cardiorespirator. Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor și a proporțiilor dintre obiecte și încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

Interviul presupune lectura la prima vedere a unui text literar și o conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înțelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului). Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicția) și de argumentare.

Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS. Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini, la care nu se admit contestații.

Listele afișate la finalul susținerii probelor de aptitudini nu reprezintă listele candidaților admiși. Elevii trebuie să susțină Evaluarea Națională, iar mai apoi vor fi admiși la clasele la care au susținut probele de aptitudini în ordine descrescătoare a mediilor finale. Aceste liste se vor afișa în data de 1 iulie a.c.

La clasele de învățător-educatoare, la repartizarea computerizată în clasa a IX-a din 2021 ultima medie de admitere a fost 8,51. La Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava se înregistrează, an de an, cea mai mare concurență dintre toate specializările de la învățământul vocațional din județ. (Oana NUȚU)

Vezi si

Peste 6 milioane de euro pentru 26 de microbuze electrice la școlile din județul Suceava

Consiliul Județean Suceava a inițiat licitația pentru 26 de bucăți microbuze electrice 16^1, în cadrul …