Tuesday , June 18 2024

Prima ședință de repartizare din acest an va soluționa completarea normei didactice și restrângerea de activitate a profesorilor

Inspectoratul Şcolar Județean Suceava organizează vineri, 10 martie, în Aula Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, prima ședință de repartizare din cadrul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024.

Vor participa cadrele didactice titulare/ angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la etapa de completare a normei didactice/ respectiv a cadrelor didactice titulare care participă la soluționarea restrângerii de activitate.

ședința de repartizare la nivel județean pentru cadrele didactice vizate se va desfășura începând cu ora 9.00, pentru toate disciplinele. Candidații sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original se vor legitima cu buletin, carte de identitate sau adeverință de identitate, potrivit metodologiei.

Următoarea etapă din cadrul mobilității constă în modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 și dacă postul este vacant:. Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate va fi făcută în data de 15 martie.

A doua ședință publică va fi organizată la finalul lunii aprilie, pentru soluționarea cererilor cadrelor rămase cu norma didactică incompletă, a restrângerilor de activitate nesoluționate, prin transfer sau detașare în interesul învățământului, dar și a cererilor de pretransfer și prin schimb de posturi și cele privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei. (O. NUȚU)

Vezi si

Camion și remorcă, confiscate de polițiști pentru transportarea a 41 mc de lemn cu un aviz expirat

Luni, 17 iunie, polițiștii din cadrul IPJ Suceava Serviciul Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului …

error: