Sunday , December 4 2022

Numeroase nereguli descoperite de Garda Forestieră în urma controalelor efectuate luna aceasta la ocoalele silvice private din județ

În perioada 1 – 22 octombrie 2021, Garda Forestieră Suceava a  desfășurat  acțiuni  de  control în zone din  fondul  forestier national proprietate privată persoane fizice gestionate de către Ocolul silvic privat Dealu Negru,  precum și în zone cu vegetație forestieră din afara fondului forestier national, pe raza de competență a Gărzii Forestiere Suceava, ocazie  cu  care  au  fost  identificate diferite încălcări ale legislației silvice în vigoare.

Astfel, parcurgând suprafața a 31 de proprietăți însumând 173 ha, arondate cantonului silvic „Neagra”, din cadrul Ocolului silvic Dealu Negru, s-au identificat goluri provenite din extragerea repetată a produselor accidentale, în 6 proprietăți însumând circa 5 ha, care necesită reîmpădurirea în  perioada imediat următoare. De asemenea, într-o proprietate s-au identificat un număr de 22 cioate provenite de la tăieri fă drept de arbori esență rășinoase, însumând un  volum de 7,66 mc, cu o valoare a prejudiciului de 1948 lei. În altă zonă, a fost surprins un cetățean în flagrant în timp ce dobora ilegal arbori esență rășinoase din proprietatea sa; s-au identificat un număr de 12 cioate provenite de la tăieri fă drept de arbori esență rășinoase, însumând un  volum de 4,62 mc, cu o valoare a prejudiciului de 2.989 lei.

Tot în perioada menționată, Garda Forestieră Suceava a efectuat acțiuni de control și în alte suprafețe  din  fondul  forestier național,  cum  ar  fi  cele  din  zona Moldovița – Demăcușa, aflate  în gestionarea Ocolului silvic „Bucovina”. S-a procedat la verificarea unui act de punere în valoare, respectiv o partidă de produse accidentale constituită de acest ocol pe o suprafață de 6,2 ha.

Cu ocazia verificării partizii în teren au participat, la solicitarea Gărzii Forestiere Suceava, și lucrători de poliție din cadrul S.P.R. Vama și a Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc. Din verificarea arborilor puși în valoare, s-au constatat un număr de 15 arbori verzi pe picior, marcați în cadrul partizii, care nu aveau caracteristici care îndeplinesc condițiile structurale și de formă pentru a fi încadrați în categoria de produse accidentale. După  inventarierea arborilor în cauză a rezultat că este vorba de un volum de 45 mc, cu o valoare a pagubei de 7.462 de lei. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a dispozitivelor speciale de marcat pentru inventarierea arborilor destinați tăierii fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la subdimensionarea elementelor dendrometrice pentru toți arborii puși în valoare, s-a procedat la reinventarierea partizii, a fost întocmit un act de punere în valoare rezultat în urma reinventarierii și remăsurării elementelor dendrometrice, rezultând o diferența de 48 mc în plus, respectiv o eroare la constituirea APV-ului de peste 14%, procent care nu se încadrează în toleranța maxim admisă.

Având în vedere cele constatate, s-a întocmit sesizare penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria C-lung Moldovenesc cu privire la diferența de volum rezultat în plus față de prevederile APV-ului inițial.

În cursul lunii octombrie, angajații Gărzii Forestiere Suceava au efectuat în total de 50 controale regim silvic și materiale lemnoase, respectiv inspecții de fond și parțiale în fond forestier și în vegetația de pe terenuri din afara fondului forestier, controale la exploatare în partizi autorizate, controale de circulație materiale lemnoase pe drumuri publice și forestiere, controale la instalații de debitat materiale lemnoase, depozite de materiale lemnoase, verificări erori SUMAL 2.0. În timpul acestor controale s-au constatat cioate provenite de la arbori taiați fără drept, în număr de 173; volumul acestor arbori tăiați fără drept constatat  a fost de 105,26 mc, cu o valoare a prejudiciului de  58.934 lei. De asemenea s-au efectuat  10 controale  la exploatare în partizi autorizate (8 sancțiuni contravenționale în cuantum de 18.000 lei), iar la cele 6 controale de circulatie materiale lemnoase pe drumuri publice si forestiere,    s-au  aplicat 5 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 24.000 lei. Au fost efectuate  23 controale instalatii de debitat, inclusiv verificari erori generate prin utilizarea aplicației SUMAL 2.0., (22 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 77.000 lei). Totodată s-au confiscat 69 mc materiale lemnoase (54 mc lemn rotund lucru rasinoase, 15 mc lemn de foc și s-au verificat un număr de 7 sesizări/petiții formulate de către cetățeni.
Garda Forestieră Suceava atrage din nou atenția că faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier național sunt și vor fi drastic pedepsite, în perioada următoare urmând a se intensifica acest tip de controale”, se arată într-un comunicat transmis de Mihai Gășpărel, inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava.

Vezi si

Tabăra de la Bucșoaia este încă departe de modernizare

Studiul pentru modernizarea Taberei Bucșoaia se apropie de final, dar nu în ritmul în care …