Monday , February 6 2023

NOUTATE: Doctoranzii se pot înscrie la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar în cadrul USV

Senatul USV a aprobat, în data de 23 martie a.c., revizuirea Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice vacante, prin introducerea unui paragraf care stipulează că ”pentru postul de asistent universitar, Consiliul de Administrație poate stabili ca la concurs să se poată înscrie candidați având statutul de doctorand”. Drept urmare, pentru nouă din cele 30 de posturi didactice vacante în semestrul II al anului universitar 2020-2021se pot înscrie la concurs și doctoranzi.

USV universitate Suceava Obiectiv

În cadrul acestui concurs de ocupare se dorește și angajarea de personal pentru noile programe de studii din domeniul Medicină, care vor fi disponibile la concursul de Admitere din acest an, fiind vorba despre cinci posturi de șef de lucrări – trei pe domeniul Medicină, și câte unul pe Biologie și Educație Fizică – și un post de asistent universitar, domeniul Chimie.

Opt dintre cele zece facultăți ale Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) angajează personal didactic pentru posturile vacante în semestrul II al anului universitar 2020-2021. Lista posturilor care au fost propuse de Consiliul Facultății pentru a putea fi scoase la concurs pe durată nedeterminată cuprinde 30 de posturi. În cadrul acestui concurs de ocupare se dorește angajarea de personal pentru noile programe de studii din domeniul Medicină, care vor fi disponibile la concursul de Admitere din acest an, printre care Tehnică dentară, Biologie, Biochimie și Nutriție și recuperare medicală. Astfel, Facultatea de Educație Fizică și Sport a scos la concurs cinci posturi de șef de lucrări – trei pe domeniul Medicină, și câte unul pe Biologie și Educație Fizică – și un post de asistent universitar, domeniul Chimie.

Noutatea acestui concurs de ocupare a posturilor vacante din cadrul USV constă în posibilitatea înscrierii doctoranzilor la concursul pentru posturile de asistent universitar. Senatul USV a aprobat, în data de 23 martie a.c., revizuirea Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice vacante, prin introducerea unui paragraf care stipulează că ”pentru postul de asistent universitar, Consiliul de Administrație poate stabili ca la concurs să se poată înscrie candidați având statutul de doctorand. În astfel de situații, dosarul de concurs și toate anexele și cerințele specifice ocupării postului de asistent vor conține condiții și documente justificative privind statutul de doctorand în loc de cele aferente titlului de doctor. În cazul în care concursul este câștigat de un doctorand, contractul se va încheia, în conformitate cu prevederile legale, pe durată determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire anuală, doar dacă angajatul își menține statutul de doctorand sau obține diploma de doctor”. Drept urmare, odată cu organizarea acestui concurs pentru ocuparea posturilor vacante din semestrul II al anului universitar în curs, patru facultăți oferă șansa doctoranzilor de a deveni asistenți universitari.

Astfel, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a scos la concurs două posturi de conferențiar și patru de asistent, iar în cazul a trei dintre ele, în domeniul Calculatoare și tehnologia informației, se pot înscrie și doctoranzi. Alte două posturi de asistent sunt vacante în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, pe care pot concura doctoranzi, în domeniul Științe ale Comunicării, la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică sunt disponibile două posturi de asistent – în domeniul Cibernetică și statistică, existând posibilitatea doctoranzilor de a participa la concurs, și un post de conferențiar, iar Facultatea de Științe ale Educației angajează doi lectori și doi asistenți, iar pentru acestea din urmă pot opta să concureze și doctoranzi.

Printre posturile didactice vacante în semestrul II al anului universitar 2020-2021 se regăsesc două posturi de asistent universitar, în domeniul Ingineriei produselor alimentare, la Facultatea de Inginerie Alimentară, un post de profesor universitar de istorie și două de lector în domeniul Sociologie/Asistență socială, la Facultatea de Istorie și Geografie, plus două posturi de șef lucrări în domeniul Mecatronică și robotică și câte un post de asistent universitar și de șef de lucrări în domeniul Ingineria autovehiculelor, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. (Oana NUȚU)

Vezi si

Autocar cu șase persoane, răsturnat în șant, la ieșirea din Salcea. Nimeni nu a fost rănit

Duminică seara, în jurul orei 19.30,  un autocar a ieșit în afara părții carosabile, la …