Tuesday , May 24 2022

Melen, fostul primar din Brodina, condamnat la 3 ani și patru luni de închisoare cu executare. Definitiv

Curtea de Apel Suceava l-a condamnat miercuri pe  Vasile Viorel Melen, fostul primar al comunei Brodina, la trei ani și patru luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de „folosire sau prezentare cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Decizia magistraților suceveni este definitivă, astfel că fostul primar va fi încarcerat. Reamintim că, inițial, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Melen la doi ani de închisoare cu suspendare.

Melen a fost trimis în judecată de DNA în iulie 2017

OBIECTIV a scris pe larg despre cazul fostului primar al comunei Brodina, Vasile Viorel Melen, care a fost trimis în judecată de Serviciul Teritorial Suceava al DNA în baza rechizitoriului finalizat în data de 12 iulie 2017 de Parchetul Anticorupție sucevean.

Atunci, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Vasile Viorel Melen, fost primar al comunei Brodina, județul Suceava în perioada 28.06.2012 – 16.03.2015 și fost administrator și asociat al SC FORESTBROD SRL Brodina în perioada 19.03.2003 – 12.06.2012, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, ­i­nexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul ­ge­neral al Uniunii Europene. Astfel, în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina și lider al unei asocieri cu o altă firmă suceveană, a prezentat, cu rea-credință, la data de 15.03.2011, în etapa de licitație organizată de comuna Ulma, do­cumente inexacte constând într-un acord de asociere dintre SC FORESTBROD SRL Brodina și o altă societate comercială,de profil, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic), precum și oferta tehnică, financiară și documentele de calificare ale unei asoceri între firma fostului primar Vasile Melen și o altă firmă cu notorietate, pentru ca cea dintâi să îndeplinească criteriile de calificare pentru câștigarea licitației și obținerea contractului de lucrări nr.189/19.06.2011, aferent contractului de finanțare nerambursabilă C322010913500134 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Ulma, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 3 acțiuni de investiții:  modernizare DC Nisipitu-Lupcina; înființare și dotare centru de asistență după programul școlar, tip after-school, în localitatea Ulma, dar și modernizarea Căminului Cultural Ulma și păstrarea tradițiilor locale. SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, iar fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat a sumei de 10.783.474,88 lei.

Acordul de asociere din data de 14.03.2011 dintre SC FORESTBROD SRL și firma respectivă nu a fost încheiat în scopul realizării lucrărilor, în condițiile prevăzute în fișa de date a achiziției, ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare și câștigării licitației organizate de Primăria Ulma de către SC FORESTBROD SRL, acordul și oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, reprezentând documente inexacte din punct de vedere al realității datelor prezentate comisiei de licitație.

Procurorii DNA Suceava au considerat că în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina și lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina cu cealaltă firmă suceveană, Vasile Melen a prezentat, cu rea-credință, în etapa de depunere a ofertelor la licitația organizată de comuna Brodina și în etapa de clarificări cerute în cadrul licitației,  documente inexacte, constând în acordul de asociere dintre SC FORESTBROD SRL Brodina și o altă firmă, din data de 14.05.2012, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic), precum și oferta tehnică, financiară și documentele de calificare ale unei asocieri, iar în calitate de primar al comunei Brodina (funcție ocupată între timp, începând cu 28.06.2012) și reprezentant legal de proiect.

Documente false depuse de Melen pentru a obține bani  europeni

Vasile Melen a prezentat la CRPDRP Iași împreună cu dosarul depus la licitație și documente false constând în listele de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare din 09.07.2012 și 31.07.2012, în care a declarat în fals că la momentul depunerii ofertelor nu a fost acționar/asociat/admi­nistrator la firmele participante la licitații, toate acestea în ve­derea îndeplinirii criteriilor de calificare, câștigării licitației și obținerii contractelor de lucrări  aferente contractului de finanțare nerambursabilă C322010913500128 încheiat la data de 11.06.2010 între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Brodina pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul  integrat cu 5 acțiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, județul Suceava. Proiectele vizau modernizarea de drumuri comunale și pod peste pârâul Ciumârnariu; înființare a sistemului centralizat de alimentare cu apă; rețele de canalizare și stație de epurare și înființarea unui centru de asistență după programul școlar, tip after-school. In cadrul aceluiași proiect  s-a vizat achiziționarea unui sistem audio și lumini pentru dotarea Cămi­nului Cultural. Toate acestea în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, sumă totală de 11.943.158,50 lei.

Acordul de asociere din data de 14.05.2012 dintre SC FORESTBROD SRL și cealaltă firmă suceveană  nu a fost încheiat nici în acest caz, în scopul realizării lucrărilor, în condițiile prevăzute în fișa de date a achiziției, ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare și câștigării licitației organizate de Primăria Brodina de către SC FORESTBROD SRL- acordul și oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, firma fostului primar Vasile Melen prezentând  documente inexacte din punct de vedere al realității datelor prezentate comisiei de licitație. Melen a mai fost trimis în judecată de procurorii DNA și pentru săvârșirea unei infracțiuni de conflict de interese, constând în aceea că  în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de primar al comunei Brodina (funcție ocupată începând cu data de 28.06.2012 până la data de 16.03.2015), în perioada 31.07.2012-16.01.2013, a semnat un număr de 17 acte (contractele de lucrări încheiate între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 4264/365/31.07.2012, nr. 4265/366/31.07.2012, nr. 7206/07.12.2012, nr. 2435/512/05.04.2013, nr. 5614/26.09.2012, nr. 5661/28.09.2012, nr. 4395/4522/01.08.2013, nr. 5726/4954/15.10.2013, contractul de prestări servicii încheiat între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 3186/15.05.2013, acordurile cadru de servicii încheiate între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 4534/08.08.2013, nr. 5994/5204/31.10.2013 și nr. 6680/1541/21.11.2014, actul adițional încheiat între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 3764/29.06.2012 prin care s-a prelungit până la data de 31.03.2013 durata contractului nr. 5782/2010, contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect suprafețe de teren încheiate între comuna Brodina, reprezentată de primarul Melen Vasile Viorel și membrii familiei sale – soția și fiul, precum și SC FORESTBROD SRL Brodina, ­au­tentificate sub nr. 427/16.07.2012, nr. 486/18.04.2013, nr. 487/18.04.2013 și nr. 88/16.01.2013), prin care s-au obținut direct/indirect foloase patrimoniale în sumă totală de 136.646,55 lei, constând în contravaloarea prețului din contract al unor terenuri din comuna Brodina, în suprafață totală de 18.833 mp., pentru soția sa, Melen Ana, și fiul său, Melen David, și foloase patrimoniale în sumă totală de 22.652.941,34 lei pentru societatea SC FORESTBROD SRL ­Bro­dina, jud. Suceava, cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani, fiind angajat ca administrator, la data de 01.06.2004, prin contract individual de muncă nr. 17/01.06.2004 până la data de 29.06.2012, când au fost suspendate raporturile de muncă și de la care a beneficiat de foloase, constând în: salarii, dividende, restituiri sume cu care inculpatul sprijinise societatea sub formă de aport.

Firma de familie a lui Vasile Melen, trimisă și ea în judecată

Persoana juridică SC FORESTBROD SRL Brodina, jud. Suceava a fost de asemenea trimisă în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Prin reprezentantul său legal – Vasile Viorel Melen -, firma a prezentat, cu rea-credință, la data de 15.03.2011, în etapa de licitație organizată de comuna Ulma, documente inexacte în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câștigării licitației și obținerii unui contract de lucrări aferent contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Ulma pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul  integrat cu 3 acțiuni de investiții, în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, în sumă de de 10.783.474,88 lei. De asemenea, procurorii DNA au constatat că prin reprezentantul său legal, Vasile Viorel Melen, firma FORESTBROD a prezentat, cu rea-credință, în etapa de depunere a ofertelor la licitația organizată de comuna Brodina, în etapa de clarificări cerute în cadrul licitației, documente inexacte pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 5 acțiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, județul Suceava, în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, a sumei totale de 11.943.158,50 lei. S-a propus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: Vasile Viorel Melen și SC FORESTBROD SRL Brodina până la concurența sumei de 13.640.414,78 lei fără TVA (din care 10.912.331.82 lei din bugetul FEADR administrat de Uniunea Europeană și 2.728.082,96 lei de la bugetul de stat). Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. (O.S.)

 

 

Vezi si

Patru canotori suceveni, medaliați cu aur la Campionatele Europene Under-19

Cosmin Pleșescu, Andreea Todirică, Denisa Ailincăi și Narcisa Negură au devenit campioni continentali în probele …