Sunday , January 29 2023

Licitația pentru proiectarea “zonei de agrement Parcul Şipote” a fost anulată. Nicio ofertă depusă

Mult zgomot pentru nimic: Parcul Şipote nu și-a găsit ofertanți pentru proiectarea zonei de agrement la licitația care a fost joi. Titlul comediei shakespeariene reflectă situația zonei de agrement: un an de zile mulți s-au bătut cu pumnul în piept că trebuie stabilite fel de fel de condiții, iar unii insistau pe o procedură complicată – concursul de soluții – crezând aceasta va fi cea mai bună cale pentru modernizarea Parcului, nefăcând altceva decât confuzia între documentație și tipul procedurii alese. Ironia este că, deși a fost aleasă cea mai simplă (sub aspectul termenelor și condițiilor) dintre procedurile de achiziție publică (licitații, li se spune în limbaj cotidian), nu s-a găsit nici măcar un ofertant în stare să depună o documentație. Există și un aspect mai puțin comic, chiar cu oarecare valențe dra­ma­tice: Primăria trebuie să facă dovada realizării unui proiect, ca să nu riște apoi să piardă suprafața împădurită pe care și așa a obținut-o atât de greu.

 

În data de 18 noiembrie, la ora 15:00 trebuia să fie deschiderea ofertelor pentru proiectarea zonei de agrement „Parcul Şipote”. La finele lunii trecute a fost încărcat în SEAP un anunț de participare simplificat cu privire la organizarea procedurii de atribuire a contractului de proiectare. Fiind vorba despre o procedură simplificată care, în linii mari, este similară unei licitații deschise, dar cu termene mai scurte, a fost nevoie de numai trei săptămâni ca să fie stabilită data limită a depunerii ofertelor. Nu s-au făcut niciun fel de cereri de clarificări și, deși era posibil ca în acest interval de timp să apară o serie de aspecte neprevăzute de către autoritatea contractantă și care să o determine să prelungească termenul de depunere al ofertelor, cum de altfel s-a mai întâmplat în alte situații, nu s-a petrecut nimic de acest fel. Nicio erată în sensul de a prelungi termenul de depunere al ofertelor nu a fost făcută de Primărie. De cealaltă parte, nicio ofertă nu a fost înregistrată. Aseară, pe SEAP, a apărut confirmarea faptului că licitația a fost anulată.

Valoarea estimată a contractului de servicii era de 650 de mii de lei. Obiectul contractului pentru care Primăria Municipiului Suceava a organizat licitația îl constituie achiziționarea unui serviciu de specialitate pentru întocmirea documentatiei tehnico-economică pentru proiectul „Zona de agrement Parc Şipote”. „Proiectul are în vedere reconversia și refuncționalizarea unui teren degradat din municipiul Suceava în vederea îmbunătățirii, revitalizării, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului în mediul urban”, se precizează în anunțul de participare simplificat și în fișa de date a achiziției. Serviciile constau în: elaborare studii de teren (studiu topografic, avizat OCPI, cu evidențierea numerelor cadastrale, studiu geotehnic, studiu de mobilitate/trafic, studiu de evaluare al potențialului arheologic al perimetrului studiat, studiu hidrologic, studiu de cartare/zonificare a vegetației și faunei); elaborare expertiză tehnică, studiu de Fezabilitate și documentație pentru obținerea avizelor, acorduri (și autorizații) conform certificatului de urbanism, inclusiv obținerea lor; elaborare Proiect Tehnic și detalii de executare de execuție, documentațiile tehnice pentru autorizații de construire și organizare execuție.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate – preț” unde componenta financiară reprezintă numai 40% din punctaj. 39% o reprezintă punctajul pentru experiența relevantă a experților tehnici – arhitectură, arhitectură peisageră, construcții – și câte 7% pentru: abordarea propusă pentru implementarea contractului; resursele umane și realizările corespunzătoare ale echipei; atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților dintre ei.

Durata pentru care se va încheia respectivul contract este de 24 de luni. Potrivit datelor prezentate pe SEAP alături de anunțul de participare simplificat, cei care vor elabora documentația pentru zona de agrement Parcul Şipote vor trebui să respecte și cele specificate în tema de proiectare, document care a fost îndelung discutat și dezbătut și care a fost atașat la documentația aferentă licitației în cauză.

În cuprinsul temei de proiectare se precizează că în conformitate cu extrasul de CF nr 71003/13.11.2020 suprafața terenului, parcela cadastrală 53660, este de 393.130 mp. Terenul este cunoscut sub denumirea de “Parcul Şipote” și este delimitat la vest de străzile Ana Ipătescu, Luca Arbore și Cireșilor; la Sud și la Est de Strada Parcului și la Nord de strada Mirăuți.

Zona identificată de comisia tehnică în vederea amplasării parcării auto dedicate persoanelor cu accesibilitate redusă (persoane cu dizabilități locomotorii, familii cu cărucioare etc.) este platoul de la baza străzii Grădinilor. Aici se dorește amplasarea de maxim 40 de locuri de parcare, pentru următoarele categorii de utilizatori: locuri gratuite pentru persoanele cu dizabilități, locuri cu plata pentru persoanele cu accesibilitate redusă (familii care au copii în cărucior, bătrâni etc.) și locuri pentru angajați în cadrul parcului și servicii.

Pentru realizarea accesului pietonal din zona Balada, se va studia posibilitatea montării unei pasarele care sa asigure accesul pietonilor și bicicliștilor în parc, având în vedere terenul accidentat existent în zonă. Conectarea zonei de agrement Tătărași cu Pădurea-parc Şipote este imperios necesara. La fel, în perspectivă, conectarea Pădurii-parc Şipote cu zona de agrement din lunca Sucevei. Este necesară identificarea de soluții tehnice pentru asigurarea continuității traseelor pietonale în interiorul pădurii-parc (inclusiv pentru persoane cu dizabilități), asigurarea continuității traseelor pentru pistele de bicicliști, asigurarea accesului pentru mașinile de intervenție (ambulanță, pompieri) în caz de necesitate, identificarea și propunerea unor trasee tematice noi. Se dorește studierea unor posibile trasee pietonale și de bicicletă în cadrul pădurii-parc, care să realizeze trasee de vizitare coerente între monumentele istorice adiacente acestuia (Cetatea de Scaun, Biserica Mirăuți, Biserica Domnițelor, Curtea Domnească, Mănăstirea Sf. Ioan, Biserica Sf. Înviere) și nu numai (Biserica Sf. Dumitru, Strada Armenească, Biserica Turnul Roșu, Mănăstirea Zamca etc.).

De asemenea, se dorește propunerea unui circuit de bicicleta și promenadă care să conecteze cele trei mari zone verzi de pe malul drept al râului Suceava: pădurea-parc Şipote, lunca Râului Suceava, Pădurea Zamca. Se va studia introducerea de accese pietonale și din strada Mirăuți, în apropierea Podului Unirii, pentru a asigura legătura dintre lunca Râului Suceava și pădure-parc. Pe fondul condiționărilor determinate de starea tehnică și de normativele de specialitate, amenajările permise în pădurile-parc sunt: alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maxim 2m sau piste pentru biciclete; bănci; iluminat; puncte de informare; toalete ecologice; construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maxim 15 mp. În pădurile-parc se pot realiza împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental în locul arborilor extrași.

În funcție de concluziile stabilite în urma elaborării studiilor – topografic, geotehnic, evaluarea potențialului arheologic al perimetrului studiat, hidrologic, de mobilitate/trafic, cartare/zonificare a vegetației și faunei, precum și a celui realizat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură (INCD)„Marin Drăcea” – la etapa de realizare a studiului de fezabilitate trebuie să ia în considerare mai multe propuneri de amenajări/intervenții/construcții care pot fi realizate în Pădurea-parc Şipote. Este vorba despre: realizare alei pietonale, piste pentru bicicliști; amenajarea de elemente constructive minim invazive care sa faciliteze deplasarea și accesul persoanelor cu dizabilităti în interiorul parcului inclusiv către Cetatea de Scaun și platoul Statuii lui Ştefan cel Mare (ex: platforme mobile pentru persoane cu dizabilităti montate pe structuri tip „mână curentă„ etc); amenajare spații verzi (toaletare/curățare arbori și arbuști, modelarea terenului; plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști); crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); amplasarea de elementelor constructive de tipul foișoare, pergole; instalare Wi-Fi în spațiile publice; instalarea de echipamente care să permită folosirea energiei alternative (ex: panouri fotovoltaice montate pe acoperișul construcțiilor provizorii din lemn sau pe stâlpii de iluminat public dacă structura terenului și volumul de însorire permit acest lucru); instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect; dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete, suport parcare biciclete); amplasarea de dotări necesare pentru asigurarea accesului și deplasării persoanelor cu dizabilități în interiorul parcului (inclusiv posibilitatea de acces către Cetatea de Scaun și platoul Statuii lui Ştefan cel Mare); modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției; înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a amenajărilor ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului; realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect; amenajarea de cascade, luciu de apă, elemente peisagistice specifice activităților de recreere și sportive; realizarea de piste pentru jogging care să lege diferite aparate destinate exercițiilor fizice însoțite de panouri explicative în acest sens.

Din modul în care este redactată fișa de date a achiziției rezultă intenția clară – altminteri afirmată în repetate rânduri de primarul Ion Lungu – cu privire la accesarea unor fonduri nerambursabile, inclusiv cererea de finanțare – aspect care ține mai mult de partea de consultanță sau, eventual, de un funcționar de la compartimentul de specialitate. „Soluția tehnică trebuie să includă și soluțiile tehnice pentru branșamentele la rețelele tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie electrică, telecomunicații); elaborare cerere de finanțare și a anexelor solicitate de ghidul solicitantului; asistență acordată beneficiarului pe parcursul depunerii proiectului; asistență acordată beneficiarului pe parcursul evaluării proiectului și ulterior până la semnarea contractului de finanțare (ex. posibile clarificari solicitate de evaluatori)”, se mai spune în fișa de date. De altfel, se specifică faptul că finanțarea se va face din Programul Operațional Regional 2021 – 2027. (D.P.)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un Top 40 aeroporturi din Europa, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …