Tuesday , January 31 2023

Încă un pas pentru cel mai mare proiect imobiliar al Sucevei ultimilor 30 de ani. Ansamblul rezidențial „Fabrica de sticlă” va avea 2.000 de apartamente

Primăria Municipiului Suceava a anunţat publicul, vineri, 26 noiembrie, despre intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre a Consiliului Local cu privire la Planul urbanistic zonal (PUZ) și regulamentul de urbanism aferent, solicitat de firmele GRAZIE MILLE SRL și TASA INVEST IMOBILIARE SRL, pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, spații comerciale, spații pentru servicii și birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată în suprafață de 69.957,00 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 33.920 în suprafață de 28944 mp – proprietatea TASA INVEST IMOBILIARE SRL și parcela cu nr. cadastral 53610 în suprafață  de 38.323 mp din acte (41.013 mp teren măsurat) – proprietatea GRAZIE MILLE SRL, situat în intravilanul municipiului Suceava, Str. Traian Vuia, nr. 7.

După cum se poate limpede observa, prima parcelă este situată în spatele și în laterala sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, nefiind altceva decât actuală autogară a firmei Transporturi Auto SA, mai bine cunoscută publicului sucevean cu denumirea de TASA. Cea de-a doua parcelă este în prelungirea primei, area acces, de asemenea, din strada Traian Vuia și se întinde până la taluzul (digul) de pe râul Suceava. Pe aceasta este situată și o veche fabrică de sticlă și, de altfel, denumirea întregului PUZ – cele două suprafețe au fost abordate unitar – este cea de Ansamblu rezidențial „Fabrica de sticlă”.

În luna mai a acestui an a fost informat publicul pentru prima dată despre intenția de elaborare a unui PUZ și a unui regulament de urbanism aferent. Încă de atunci se prefigura a fi cel mai mare proiect imobiliar din Suceava ultimilor trei decenii – cel puțin sub aspectul numărului mare de locuințe, circa două mii de apartamente – iar din câte se pare nu au fost modificări până la această dată, cel mai probabil proiectul privitor la acest PUZ urmând să fie inclus pe ordinea de zi a ședinței din luna decembrie a Consiliului Local.

Planul Urbanistic Zonal pentru Ansamblu rezidențial „Fabrica de sticlă” cuprinde o zonă funcțională mixtă alcătuită preponderent din blocuri de locuințe colective și funcțiuni complementare. Procentul de Ocupare al Terenului este de maxim 50%, ceea ce înseamnă că pe suprafața de aproape 7 hectare vor fi realizate construcții pe o suprafață de cel mult 3,5 hectare. Este de menționat însă că POT-ul propus este sub cel maximal și anume de 29%, ceea ce înseamnă că se vor construi blocuri pe o suprafață de circa două hectare.

Coeficientul de Utilizare a Terenului (raportul dintre suprafața construită desfășurată a tuturor etajelor supraterane adunate a tuturor clădirilor și suprafața terenului pe care este amplasată clădirea) va fi de maxim 4, ceea ce înseamnă că totalul suprafețelor desfășurate ale imobilelor ce vor fi edificate pe cele circa 3,5 hectare de teren cât reprezintă suprafața rezultată ca urmare a aplicării POT-ului ar putea ajunge la 28 de hectare (28 mii mp). Nu e mai puțin adevărat însă faptul că, totuși, s-a mers pe ideea că va fi, totuși, propus un CUT de 2 iar dacă nu va fi depășit acest CUT propus, atunci suprafața desfășurată ar fi de circa 14 hectare (14 mii mp). Ceea ce nu este deloc imposibil având în vedere că regimul de înălțime maxim al acelor blocuri de locuințe ce vor fi edificate pe parcelele respective de teren este S+P+8E, înălțimea maximă la cornișă/atic fiind de 29,00 m, față de Cota Terenului Sistematizat (CTS).

Partea de circulații pietonale, carosabile și parcări are prevăzută o suprafață de 20.979 mp. Numărul de locuri de parcare supraterane va fi de minim 262 locuri la care se adaugă alte cel puțin 2.000 de locuri de parcare în subteranul blocurilor care vor fi edificate. Spațiile verzi amenajate pe cele circa 70.000 mp cât însumează cele două parcele sunt de 14.000 mp, adică 1,4 hectare și reprezintă minim 20% din suprafața pe care va fi ridicat noul ansamblu rezidențial. Accesul auto și pietonal se realizează din strada Traian Vuia iar asigurarea utilităților se va realiza prin extindere și racordare/branșare la rețelele existente în zonă. Costurile pentru extindere și cele pentru racordare/branșare la rețelele de utilități edilitare existente în zonă vor fi suportate de către investitori/beneficiari. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Pe terenul aparținând TASA – adică pe locul autogării – se dorește a fi amenajate în spatele sediului IJJ o clădire cu regim de înălțime S+P+ 1 iar în laterală (pe partea spre Ițcani) un alt bloc de locuințe cu regime S+P+4. În plan mai îndepărtat de cele două clădiri se dorește edificarea unui număr de patru blocuri de locuințe cu regim S+P+7.

Pe terenul aparținând GRAZIE MILLE se dorește realizarea unui număr de patru blocuri de locuințe cu regim de înălțime S+P+8 (în zona din proximitatea digului spre râul Suceava, având înălțime maximă de 29 de metri de la cota terenului sistematizat) la care se adaugă trei blocuri cu regim de înălțime S+P+7.

Este de menționat că majoritatea blocurilor de locuințe, atât pe terenul din spatele Jandarmeriei, cât și pe terenul din zona fabricii de sticlă au prevăzute la parter spații foarte generoase destinate activităților comerciale. De asemenea, cum era de altfel de așteptat, orice clădire care exista pe cele două parcele de teren încă din perioada dinainte de 1989, când a fost dezvoltată și pe malul drept o platformă industrială, va fi desființată. Inclusiv fabrica de sticlă va deveni „istorie”, singurul lucru care va mai rămâne în amintirea sucevenilor fiind denumirea ansamblului rezidențial care se va chema „Fabrica de sticlă”.

Deocamdată, perspectiva demarării unor lucrări de o așa de mare amploare stă încă sub semnul întrebării, dacă nu chiar al incertitudini având în vedere evoluția încă destul de ridicată a unor prețuri în sectorul de construcții. la acestea se pot adăugat și alți factori de la forța de muncă necesară pentru dezvoltarea unui proiect de așa de mare amploare și până la identificarea unor doritori de a cumpăra în zona respectivă apartamente și/sau spații comerciale. Având în vedere că discutăm de aproape 2.000 de apartamente în condițiile în care în ultimele trei decenii nu a existat în Suceava niciun proiect imobiliar mare care să aibă măcar jumătate scoase la vânzare, provocarea este la fel de mare pe cât este și riscul.

Referitoare la acest proiect de hotărâre au fost supuse atenţiei publicului următoarele documente: nota de fundamentare; referatul de aprobare; raportul compartimentelor de specialitate și textul complet al proiectului de hotărâre. Toate pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp. Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

TIR răsturnat într-un pârâu la Valea Putnei. Intervenție contracronometru a pompierilor pentru salvarea șoferului rămas încarcerat (FOTO, VIDEO)

Accidentul a avut loc ieri dimineață, iar șoferul a rămas blocat în cabină, cu picioarele …

One comment

  1. Toti viseaza cai verzi pe pereti , imbogatire rapida cu apartamente (multe mai proaste ca cele construite inainte de 1989: materialele folosite,spatiu util etc ) . Nu se gindeste nimeni sa mai faca si ceva unitati care sa produca ceva , sa creeze locuri de munca /. Sa vedem cui vor vinde in conditiile in care deja oferta depaseste cererea .