Saturday , July 31 2021

Curtea de Apel Suceava, instanta pilot intr-un proiect privind optimizarea managementului in sistemul judiciar

Consiliul Superior al Magistraturii implementează, la nivel național, proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, în cadrul  Programului Operațional Capacitate Administrativă. Curtea de Apel Suceava a fost cooptată în proiect ca instanță pilot, președintele curții, judecător Cristinel Grosu, fiind selectat ca expert în implementare.

Proiectul are drept scop identificarea mecanismelor necesare creării unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin dezvoltarea și implementarea unor instrumente standard de management integrat, axate pe trei componente, respectiv management organizațional, volum optim de activitate și resurse umane.

Una din componentele proiectului vizează experimentarea, pe durata derulării, a unei proceduri judiciare specifică mai multor state membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Belgia, Italia, Finlanda ori Norvegia, procedură în care, elementul de noutate vizează constituirea modulului judecător-asistent de judecător, acestuia din urmă revenindu-i sarcina de a prelua din atribuțiile non-judiciare ale judecătorului, ceea ce va conduce, în esență, la creșterea calității actului de justiție și reducerea duratei procedurilor judiciare.

Curții de Apel Suceava i-au fost alocate un număr de 8 posturi de asistenți de judecător.

Vezi si

Puțin peste jumătate din locurile scoase la concurs de USV au fost ocupate în prima sesiune de admitere

1.553 de absolvenți de liceu au optat pentru programele de licență ale facultăților sucevene, alți …