Friday , September 30 2022

Controale dispuse de premier la iazurile de decantare. Risc iminent de producere a unui accident ecologic în perimetrul minier Ostra

Corpul de Control al Primului Ministru a declanșat o acțiune de control privind conformarea la legislația de mediu și verificarea oricăror aspecte de interes față de iazurile de decantare și haldele de steril din perimetrul exploatărilor miniere din Suceava și din alte zone ale României. Informarea a fost făcută de prefectul Alexandru Moldovan care a precizat că o situație deosebită o constituie închiderea și ecologizarea perimetrului minier Ostra, deoarece acest perimetru constituie un factor de risc potențial generator de situații de urgență.

Premierul Nicolae Ciucă a dispus  controale la toate iazurile de decantare și haldele de steril provenite din industria minieră, primele controale fiind deja efectuate în județul Maramureș iar în perioada următoare vor fi verificate și obiectivele situate pe raza județului Suceava.

Verificările în teren vor fi făcute de echipe mixte formate din reprezentanți ai Corpului de Control al Ministerului Economiei, ai Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și de la Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu. În ședința extraordinară din 14 iunie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava a fost analizată situația închiderii și ecologizării celor 6 iazuri de decantare ale sterilului. O situație deosebită o constituie închiderea și ecologizarea perimetrului minier Ostra, deoarece acest perimetru constituie un factor de risc potențial generator de situații de urgență. În urma demersurilor întreprinse, Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN a informat Prefectura cu privire la stadiul închiderii și ecologizării perimetrului minier Ostra. De-a lungul timpului lucrările de punere în siguranță și ecologizare au fost afectate de către fenomene meteorologice periculoase. În 2012, IPCM S.A. Baia Mare a întocmit un proiect tehnic pentru punerea în siguranță al iazului de decantare. În 2018, CEPROMIN S.A. Deva a realizat proiectarea pentru lucrările prevăzute în documentațiile anterioare și neexecutate ca urmare a subfinanțării.

În prezent există lucrări prevăzute în documentațiile anterioare care nu sunt executate, precum și lucrări prevăzute care au fost executate, dar care sunt degradate, fapt ce poate conduce la  instabilitatea corpului depozitului de steril și antrenarea acestuia în mișcare. Prefectul a transmis către Ministerul Economiei o solicitare de sprijin pentru demersurile Societății de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. București, în vederea suplimentării fondurilor aferente județului Suceava necesare programului de reconstrucție ecologică pentru 2022, inclusiv de reînnoire a avizelor și acordurilor din Proiectul tehnic de închidere și ecologizare revizuit, astfel încât să poată fi demarată procedura de achiziție a lucrărilor De asemenea, prefectul a solicitat ministerului de resort desemnarea unor specialiști care să se deplaseze la fața locului pentru a realiza o analiză detaliată și a propune măsurile necesare imediate pentru punerea în siguranță a iazurilor de decantare din perimetrul minier Ostra, în acest moment existând un risc iminent de producere a unui accident ecologic. Totodată, a fost supusă atenției și situația iazului de decantare Pârâul Cailor din comuna Fundu Moldovei, unde se înregistrează exfiltrații de la galeriile subterane, forajele executate la cele două iazuri fiind colmatate. Mai mult, piezometrele sunt nefuncționale, existând posibilitatea ridicată de declanșare a unor evenimente cu grad ridicat de risc, ca urmare a deplasării necontrolate a maselor de steril, situația existentă fiind una excepțională și lipsită de o minimă monitorizare. (D. P.)

Vezi si

LUNGU: Depunem încă un proiect pentru achiziția a 30 autobuze electrice de 10 m, prin PNRR, pentru transportul metropolitan

Primarul Sucevei a anunțat că a mai depus un asemenea proiect, tot prin Programul Național …