Wednesday , May 18 2022

Consiliul Local Suceava a aprobat planul de urbanism al celui mai mare proiect imobiliar rezidențial din Suceava ultimelor trei decenii

Este vorba despre Ansamblul rezidențial „Traian Vuia” (sau “Fabrica de Sticlă”), care ar urma să aibă nu mai puțin de 2.000 de apartamente. Uriașul proiect vizează o suprafață de teren situată în spatele și în laterala sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, nefiind altceva decât actuala autogară a firmei Transporturi Auto SA, și o alta, care are acces din strada Traian Vuia și se întinde până la digul de pe râul Suceava, unde era situată vechea fabrică de sticlă.

În ședința din 27 ianuarie a Consiliului Local Suceava a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru” din cele 22 de voturi exprimate un proiect de hotărâre aflat la poziția nr. 12 din ordinea de zi cu referire la planul de urbanism zonal (PUZ) al unui nou cartier care se dorește a fi realizat în strada Traian Vuia.

Având în vedere că este vorba de un proiect prin care se vizează construirea a circa 2.000 de apartamente – pe lângă spațiile comerciale aferente – se poate considera fără teamă de a greși că este cel mai mare proiect imobiliar rezidențial din Suceava ultimelor trei decenii.

În ședința de joi a Consiliului Local au fost însă și câteva discuții contradictorii purtate pe tema acestui mare proiect imobiliar, protagoniști fiind primarul Ion Lungu, pe de o parte, și consilierii locali social-democrați Gabriel Buciac și Dan Ioan Cușnir de cealaltă parte. Primul dintre cei doi a semnalat anumite aspecte deranjante și, după ce a recunoscut că un mare avantaj al proiectului este că amplasarea sa în zona străzii Traian Vuia face ca să nu deranjeze alte vecinătăți, a pus în evidență faptul că distanța dintre locurile de parcare prevăzute (la suprafață) și pereții exteriori ai blocurilor de locuințe este de doi metri cu toate că normativele de specialitate fac trimitere la „minim cinci metri”.

Un alt aspect semnalat de Gabriel Buciac este legat de lipsa unei instituții de învățământ în zonă având în vedere că sunt, totuși, două mii de apartamente iar cât privește punctele de colectare a deșeurilor, consilierul social-democrat a remarcat că sunt doar două și a sugerat că sunt cam puține. De asemenea, consilierul a mai insinuat că abordarea privind aprobarea de planuri de urbanism zonal nu este unitară pentru că altor proiecte mai mici li s-au cerut fel de fel de aspecte pe când acestui mare proiect i s-ar fi trecut cu vederea aspectele pe care el le-a semnalat. În replică, primarul Ion Lungu a spus că ar fi dorit ca acele proiecte la care Gabriel Buciac se referă să fie și nominalizate și a dat asigurări că discuțiile din comisia tehnică au fost pe lege iar el nu poate să nu țină cont de cele votate de reprezentanții DSP și APM, în vreme ce – din punctul de vedere al edilului – aspectele semnalate de Gabriel Buciac cu privire la distanțele dintre locurile de parcare și blocurile de locuințe sunt „opinii”.

De partea colegului său de partid a sărit Dan Ioan Cușnir, însă argumentele sale au fost mai degrabă o încurajare dată lui Gabriel Buciac decât niște elemente tehnice noi sau mai bine expuse. Din acest puncte de vedere, lui Ion Lungu nu i-a fost foarte greu să insiste că dreptate au specialiștii care sunt membri ai comisiei respective și reprezintă diverse instituții – el nominalizând DSP, APM și Poliția Rutieră – iar încercarea lui Dan Ioan Cușnir a fost lipsită de efecte practice în cazul de față. Totuși, Ion Lungu a părut să îi dea dreptate lui Gabriel Buciac în privința observației legate de lipsa unei școli – social democratul făcuse observații și referitor la spații verzi și locuri de joacă insuficiente – dar a specificat că este „o problemă morală” și a trecut pe „repede-înainte” adăugând că vor fi găsite soluții pe viitor, eventual cu o finanțare de la bugetul local pentru o unitate de învățământ în zona cu pricina. În final, deznodământul a fost previzibil: PUZ-ul a fost adoptat.

Reamintim că Primăria Municipiului Suceava a anunțat publicul vineri, 26 noiembrie 2021, despre intenția de adoptare a proiectului de hotărâre a Consiliului Local cu privire la PUZ și regulamentul de urbanism aferent, solicitat de firmele GRAZIE MILLE SRL și TASA INVEST IMOBILIARE SRL, pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, spații comerciale, spații pentru servicii și birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată în suprafață de 69957,00 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 33920 în suprafață de 28944 mp – proprietatea TASA INVEST IMOBILIARE SRL și parcela cu nr. cadastral 53610 în suprafață  de 38323 mp din acte (41.013 mp teren măsurat) – proprietatea GRAZIE MILLE SRL, situat în intravilanul municipiului Suceava, Str. Traian Vuia, nr. 7. Cele două suprafețe au fost abordate unitar în cadrul PUZ-ului. Prima parcelă este situată în spatele și în laterala sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, nefiind altceva decât actuala autogară a firmei Transporturi Auto SA, mai bine cunoscută publicului sucevean cu denumirea de TASA. A doua parcelă – în prelungirea primei – are acces din strada Traian Vuia și se întinde până la digul de pe râul Suceava, situată fiind și o veche fabrică de sticlă. De altfel, denumirea inițială a întregului PUZ era Ansamblul rezidențial „Fabrica de sticlă” și una din puținele schimbări a fost legată de înlocuirea denumirii de la acea dată cu Ansamblul rezidențial „Traian Vuia”. Pe planșa atașată la proiectul de hotărâre supus aprobării în 27 ianuarie este aplicată ștampila Municipiului Suceava cu mențiunea „Vizat spre neschimbare”, data la care a fost aplicată ștampila respectivă este 24 noiembrie 2021 pentru proiectul cu titlul (așa rezultă din planșa atașată la proiectul de hotărâre aprobat în data de 27 ianuarie) Ansamblul rezidențial „Traian Vuia”. În planșa atașată anunțului din 26 noiembrie 2021 era denumirea Ansamblul rezidențial „Traian Vuia” în planșă, dar probabil din grabă pe planul de încadrare în teritoriu rămăsese denumirea Ansamblul rezidențial „Fabrica de sticlă”, așa cum apăruse în luna mai a anului trecut. Încă de atunci se prefigura a fi cel mai mare proiect imobiliar din Suceava ultimilor trei decenii – cel puțin sub aspectul numărului mare de locuințe, circa două mii de apartamente – iar din câte se pare nu au fost modificări până la această dată, cel mai probabil proiectul privitor la acest PUZ urmând să fie inclus pe ordinea de zi a ședinței din luna decembrie a Consiliului Local.

PUZ-ul cuprinde o zonă funcțională mixtă alcătuită preponderent din blocuri de locuințe colective și funcțiuni complementare. Procentul de Ocupare al Terenului este de maxim 50%, ceea ce înseamnă că pe suprafața de aproape 7 hectare vor fi realizate construcții pe o suprafață de cel mult 3,5 hectare. Este de menționat însă că POT-ul propus este sub cel maximal și anume de 29%, ceea ce înseamnă că se vor construi blocuri pe o suprafață de circa două hectare.

Coeficientul de Utilizare a Terenului (raportul dintre suprafața construită desfășurată a tuturor etajelor supraterane adunate a tuturor clădirilor și suprafața terenului pe care este amplasată clădirea) va fi de maxim 4, ceea ce înseamnă că totalul suprafețelor desfășurate ale imobilelor ce vor fi edificate pe cele circa 3,5 hectare de teren cât reprezintă suprafața rezultată ca urmare a aplicării POT-ului ar putea ajunge la 28 de hectare (28 mii mp). Nu e mai puțin adevărat însă faptul că, totuși, s-a mers pe ideea că va fi, totuși, propus un CUT de 2 iar dacă nu va fi depășit acest CUT propus, atunci suprafața desfășurată ar fi de circa 14 hectare (14 mii mp). Ceea ce nu este deloc imposibil având în vedere că regimul de înălțime maxim al acelor blocuri de locuințe ce vor fi edificate pe parcelele respective de teren este S^P^8E, înălțimea maximă la cornișă/atic fiind de 29,00 m, față de Cota Terenului Sistematizat (CTS).

Partea de circulații pietonale, carosabile și parcări are prevăzută o suprafață de 20.979 mp. Numărul de locuri de parcare supraterane va fi de minim 262 locuri la care se adaugă alte cel puțin 2.000 de locuri de parcare în subteranul blocurilor care vor fi edificate. Spațiile verzi amenajate pe cele circa 70.000 mp cât însumează cele două parcele sunt de 14.000 mp, adică 1,4 hectare și reprezintă minim 20% din suprafața pe care va fi ridicat noul ansamblu rezidențial. Accesul auto și pietonal se realizează din strada Traian Vuia iar asigurarea utilităților se va realiza prin extindere și racordare/branșare la rețelele existente în zonă. Costurile pentru extindere și cele pentru racordare/branșare la rețelele de utilități edilitare existente în zonă vor fi suportate de către investitori/beneficiari. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Patru oferte depuse la licitația pentru bazinul olimpic de 6 milioane de euro de la Dorna

Valoarea estimată a licitației organizate de Compania Națională de Investiții pentru un bazin de dimensiuni …