Sunday , August 14 2022

Azi încep înscrierile pentru a doua etapă de admitere la liceu

Unitățile de învățământ care au locuri vacante în clasa a IX-a pentru anul școlar 2022-2023 primesc în perioada 1-3 august cererile de înscriere ale candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de înscriere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, ale candidaților care au fost respinși la liceele/ clasele care au organizat probe de aptitudini și ale candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în etapa a doua, precum și ale candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi și ale candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES. De asemenea, candidații care nu au susținut Evaluarea Națională pot depune, în această perioadă, cereri de înscriere la liceele care mai au locuri disponibile.

Comisia județeană de admitere va repartiza candidații din etapa a doua de admitere în zilele de 4 și 5 august.

Centrul de admitere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc l8 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023, va fi la sediul Inspectoratului școlar Județean Suceava. Repartizarea pe locurile rămase libere a candidaților înscriși pentru etapa a doua se realizează de către comisia județeană de admitere, astfel: se repartizează candidații care au susținut Evaluarea Națională, în ordinea descrescătoare a mediei; se repartizează candidații care nu au susținut Evaluarea Națională, în ordinea descrescătoare a mediei de absolvire a claselor V-VIII. Departajarea candidaților cu medii egale se va face ținând cont de media generală obținută la Evaluarea Națională, media generală de absolvire a claselor V – VIII, nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale, apoi nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale.

Potrivit Inspectoratului Şcolar Județean Suceava, sunt disponibile pentru etapa a II-a de admitere în învățământul liceal de stat 306 locuri, plus 77 locuri pentru elevii romi și 80 locuri pentru elevii cu CES. (O. N.)

Vezi si

O asociere formată din cunoscute firme locale va reabilita ansamblul de clădiri de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Licitația pentru «Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții: …