Saturday , March 25 2023

Acord de mediu pentru Punctul de operare aeromedicală de la Câmpulung Moldovenesc

Studiul de fezabilitate pentru heliportul și hangarul de la Câmpulung Moldovenesc se apropie de sfârșit u firma care a făcut proiectarea și la heliportul de la Spitalul Județean a fost cea care a câștigat licitația pentru punctul aeromedical de la Câmpulung Moldovenesc, iar un memoriu pe partea de proiectare a fost realizat și pus la dispoziția Consiliului Județean care l-a transmis la APM pentru acordul de mediu. Citiți mai jos mai multe date despre istoria acestui proiect, despre ce se dorește a se realiza și ce pași s-au făcut deja.

Consiliul Județean Suceava a inițiat demersurile pe lângă Agenția de Protecția Mediului Suceava cu privire la emiterea acordului de mediu referitor la așa numitul „Punct de operare aeromedicală Câmpulung Moldovenesc”, de fapt un heliport pe care să poată opera un elicopter al SMURD. Heliportul va avea durată normală de funcționare de 40 de ani și va fi proiectat pentru a permite operarea unui singur elicopter H135 (EC135), nefiind permisă operarea simultană a mai multor aeronave.

Acordul de mediu este o condiție specificată în certificatul de urbanism și cuprinde cerințele specifice în scopul asigurării unui grad ridicat de protecție a mediului pe perioada realizării proiectului, inclusiv a organizării de șantier, precum și pe perioada desfășurării ulterioare a activității, demolării/dezafectării. Deocamdată, eventuale obiecțiuni se pot depune zilnic la sediul APM Suceava.

Inițial, CJ Suceava a publicat un anunț pentru achiziția directă în vederea atribuirii contractului de servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Punct de operare aeromedicală Câmpulung Moldovenesc”. Valoarea estimată pentru studiul de fezabilitate, cu tot cu studii de teren – topografic, geotehnic, meteorologic și de obstacolare în sistem WGS 84 – este de 90 mii lei, fără TVA, la fel ca și valoarea estimată pentru proiectul tehnic cu tot cu detalii de execuție. Evident, prețul era prea mic chiar și pentru vara lui 2021.

Ulterior, o altă licitație – acum nu „achiziție directă”, ci „procedură simplificată” – a fost organizată de CJ Suceava la începutul anului trecut. Suma pentru studiul de fezabilitate al heliportului a fost estimată a fi necesară la 150 de mii de lei fără TVA. Criteriul de atribuire a fost „cel mai bun raport calitate – preț” în care 40% din pucntaj era pentru componenta financiară și 30% pentru experiența deținută de inginerul proiectant de structuri, respectiv experiența dovedită în calitate de arhitect în cadrul unor contracte pe funcții de coordonare. Prin studiul de fezabilitate urmau a se determina toate condițiile de amenajare, serviciile, echipamentele și instalațiile de heliport necesare în vederea certificării acestuia de către Autoritatea Aeronautică Civilă din România.

La această licitație au depus oferte firma ABC Development Aviation și asocierea SISTEMATIC PROIECT (în calitate de lider de asociere) și KALANS CONCEPT cu subcontractanți declarați societățile ELIPSOID și AQUA T. Câștigătorul licitației a fost ABC Development Aviation, dar din martie 2022 până acum au fost nu mai puțin de cinci modificări la contractul inițial, astfel încât suma pentru care a ajuns să fie prestate serviciile s-a ridicat la 187.400 lei fără TVA. Ultimele două modificări s-au făcut pe 10 ianuarie cu privire la termenul de finalizare care „se prelungește cu 2 luni” și la prețul care a crescut de la 148.000 lei (cât era în urma unei precedente modificări) fără TVA la 187.400 lei fără TVA. Menționăm despre ABC Development Aviation că este firma care a lucrat la proiectarea heliportului de la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dar și la etapa precedentă a documentației tehnice, anume cea de studiu de fezabilitate.

Unde în Câmpulung Moldovenesc va fi amenajat punctul de operare aeromedicală, ce va avea prevăzut și cine va furniza elicopterul

Despre heliportul și, de altfel, toată infrastructura conexă necesară amenajării unui punct de operare aeromedicală precizăm că se face pe un teren de 3.717 mp transferat Județului Suceava de către Municipiul Câmpulung Moldovenesc, inclus în inventarul domeniului public al Județului Suceava. Terenul respectiv este situat în proximitatea sediului APIA Câmpulung Moldovenesc și este dominat de construcții cu regim mic de înălțime iar accesul auto și pietonal se face din strada ștefan cel Mare.

Hangarul pentru elicopter va fi o construcție ușoară cu structură metalică, având pe una din laturi o anexă tehnico-socială cu regim de înălțime P+1 și care va fi proiectată pentru un număr între 8 până la 12 utilizatori. Clădirea va avea amenajate – la parter – un atelier, birouri și grupuri sanitare iar la etaj vor fi prevăzute spații de odihnă și grupuri sanitare. Heliportul va fi compus din platforma de aterizare-decolare care va fi proiectată pentru elicoptere H135 și echipată cu instalație de balizare (urmând a se determina soluția optimă de acționare: manual, automat, de la distanță), mânecă de vânt și cu marcaje speciale pentru efectuarea misiunilor de zbor pe timp de zi și de noapte. În cuprinsul studiului de fezabilitate se va analiza și posibilitatea amplasării de panouri fonoabsorbante, remisă PSI, gospodărie de apă, rezervor de incendiu, stație de stocare și livrare a combustibilului pentru aviație, stație de epurare cu decantor de hidrocarburi, acesta având bazin de retenție și de evacuare apă „convențional curată” în dren absorbant.

Precizăm că pe 22 octombrie 2018 a fost organizată de IGSU o licitație pentru 10 elicoptere ușoare multifuncționale și anunțul de atribuire a fost postat pe SEAP în data de 13 decembrie 2019 – selecția câștigătorului fiind realizată încă din iulie 2019. Cantitatea maximă estimată prin acordul cadru este de 10 elicoptere ușoare iar cea minimă de două elicoptere iar minimul pentru un eventual contract subsecvent era de un elicopter și maximul de trei elicoptere ușoare multifuncționale. Ofertantul (unic, de altfel) a fost compania AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA care a avut atât terț susținător, cât și subcontractant declarat pentru nu mai puțin de 87% din valoarea contractată compania AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH. Valoarea acordului cadru încheiat în data de 29 iulie 2019 este de 64.914.100 euro la care se mai adaugă două contracte subsecvente încheiate în data de 9 septembrie 2019 și, respectiv, 8 octombrie 2019 este de 19.474.230 euro și, respectiv, 6.491.410 euro.

Cel puțin într-o primă etapă vor ajunge în România patru elicopetere ușoare iar unul dintre acestea va fi distribuit pentru zona Sucevei. De aceea a fost necesar ca să fie amenajat în zona de munte a județului un punct aeromedical, opțiunea fiind pentru Câmpulung deoarece s-ar aflat la jumătatea arealului montan al județului cu avantajele care decurg din această poziționare.

Ce presupune un acord de mediu și de ce ar fi improtant acest punct de operare aeromedicală

Respectivul heliport este un mai vechi proiect al administrației județene care a stârnit însă o oarecare nervozitate printre câțiva actori politici locali cu preocupări (sincere sau pretinse) ecologiste. „În cazul în care „Punctul de operare aeromedicală Câmpulung Moldovenesc” nu va deveni funcțional prin construirea hangarului și pistei, nu se va putea interveni optim prin misiuni aeromedicale, de salvare și căutare, implicit nu vor putea fi limitate consecințele situațiilor de urgență, respectiv creșterea numărului de victime și a valorii patrimoniului afectat”, se arăta în Nota conceptuală atașată la anunțul publicat de CJ Suceava încă de la procedura prin atribuire directă.

Solicitarea unui acord de mediu se face în condițiile în care documentația este gata, la nivel de studiu de fezabilitate, acordul respectiv fiind actul administrativ emis de APM pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect public care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Același gen de acord este necesar și în cazul investițiilor private sau în situațiile de modificare ori de extindere a unor activități deja existente și care ar putea avea un anumit impact asupra mediului. Având în vedere că anunțul publicat de APM face trimitere la „memoriul de prezentare”, rezultă că prima etapă a fost parcursă de Consiliul Județean Suceava și urmează cea de-a doua în cadrul Comisiei de analiză tehnică unde urmează a fi emisă o nouă decizie care poate consta fie în terminarea procedurii și emiterea actului – caz în care nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului – fie o decizie de continuare a procedurii prin efectuarea evaluarii impactului asupra mediului. Față de acesta din urmă, este necesară realizarea unei documentații suplimentare ce constă în elaborarea unui Raport privind impactul asupra mediului (RIM) și/sau a unui studiu de evaluare adecvată în cazul proiectelor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate. Pentru proiectele de activități care implică substanțe periculoase în cantități ce depășesc anumite praguri este necesară și elaborarea raportului de securitate.

După realizarea și depunerea RIM la APM (dacă se va ajunge la acest nivel), este stabilită de comun acord cu APM data și locul dezbaterii publice organizate pentru participarea publicului la luarea deciziei, publicarea anunțului realizându-se cu cel puțin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru ședința de dezbatere publică. În cadrul ședinței de dezbatere publică, titularul proiectului prezintă raportul privind impactul asupra mediului și raportul de securitate, după caz, și răspunde comentariilor/opiniilor/observatiilor publicului interesat. În lipsa persoanelor interesate din partea publicului, ședința se închide după 60 de minute. După realizarea dezbaterii publice, daca nu sunt solicitate completări la documentație se emite acordul de mediu. (Dan PRICOPE)

 

Vezi si

TÂRGUL DE PAȘTI, în perioada 6 – 14 aprilie 2023, pe Esplanada din centrul Sucevei

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural ”Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, organizează în …