Saturday , July 31 2021

443 de candidați la concursul de acordare a gradațiilor de merit

La categoria personal didactic auxiliar există concurență la toate cele 5 domenii, cea mai mare înregistrându-se la informaticieni și bibliotecari, unde sunt câte cinci candidați pentru câte două gradații scoase la concurs. In rândul administratorilor financiari și a secretarelor concurența este de doi candidați pe un loc, iar pentru cele 4 gradații de merit disponibile pentru administratorii de patrimoniu s-au înscris 6 candidați. Cele mai mari punctaje obținute în urma evaluării dosarelor de către comisia IŞJ aparțin unui profesor de geografie și unui informatician, care au primit 146 de puncte. Alte cinci punctaje de 145 de puncte au primit trei bibliotecari, un logoped, un profesor de fizică și o educatoare n doar 8 candidați nu au întrunit punctajul minim necesar pentru acordarea gradației de merit, și anume 75 de puncte  

Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava a finalizat evaluarea dosarelor candidaților înscriși la concursul de acordare a gradațiilor de merit, iar lista cu punctajele aferente a fost aprobată în ședință de Consiliu de Administrație. Au fost înregistrate 443 de cereri de participare la concurs, iar candidații au depus la dosare documentele justificative privind activitatea lor, care au fost evaluate și au primit punctaje, în baza cărora se va stabili ierarhia candidaților. În acest an, au fost alocate județului nostru 356 de gradații de merit, dintre care 322 pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control și 34 pentru personalul didactic auxiliar.

La categoria personal cu funcții de conducere, îndrumare și control s-au înscris 32 de candidați, pentru cele 30 de gradații scoase la concurs, iar punctajele obținute de aceștia sunt între 100 și 145 de puncte. Pentru cele 37 de gradații disponibile la învățământ preșcolar s-au înscris 42 de candidați, iar la învățământul primar sunt 65 de candidați pentru 50 de locuri. Disciplina limba engleză a dispus de 20 de locuri, pentru care și-au depus dosarele de concurs 18 candidați, în timp ce la limba română sunt 28 de candidați pe 20 de locuri. Un singur maistru instructor a concurat și a reușit să obțină puțin peste punctajul minim, deși au fost scoase la concurs 5 gradații pentru această categorie de personal didactic. La matematică s-au înscris 16 candidați, fiind disponibile 22 de locuri, iar la geografie concurența este de aproape doi candidați/loc. Au depus dosare de participare la acest concurs și 4 consilieri școlari, pe cele două locuri disponibile, iar competiția a fost strânsă, dat fiind faptul că punctajele lor sunt foarte apropiate. La educație fizică și sport sunt mai puțini candidați decât gradații oferite, și anume 14, respectiv 17 locuri disponibile. La educație muzicală s-au înscris șase candidați pe cele 7 locuri, la educație plastică doar două din cele 5 locuri și-au găsit ocupanți de drept,

La categoria personal didactic auxiliar există concurență la toate cele 5 domenii, cea mai acerbă înregistrându-se la informaticieni și bibliotecari, unde sunt câte cinci candidați pentru câte două gradații scoase la concurs. În rândul administratorilor financiari și a secretarelor concurența este de doi candidați pe un loc, iar pentru cele 4 gradații de merit disponibile pentru administratorii de patrimoniu s-au înscris 6 candidați.

Cele mai mari punctaje obținute în urma evaluării dosarelor de către comisia IșJ aparțin unui profesor de geografie și unui informatician, care au primit 146 de puncte. Alte cinci punctaje de 145 de puncte au primit trei bibliotecari, un logoped, un profesor de fizică și o educatoare. Doar 8 candidați nu au întrunit punctajul minim necesar pentru acordarea gradației de merit, și anume 75 de puncte.

Depunerea/transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite se va putea face până pe 18 iunie, urmând ca pe 23 iunie să fie afișate rezultatele finale. Emiterea ordinului ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit are termen data de 9 august, urmând ca aceasta să se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2021. (Oana NUȚU)

Vezi si

Puțin peste jumătate din locurile scoase la concurs de USV au fost ocupate în prima sesiune de admitere

1.553 de absolvenți de liceu au optat pentru programele de licență ale facultăților sucevene, alți …