Sunday , December 4 2022

Ungureanu: Caderea Guvernului prin motiune de cenzura ar conduce la semianarhie institutionala

C\derea Guvernului în urma mo]iunii de cenzur\ preg\tite de opozi]ie ar indica faptul c\ România este o ]ar\ instabil\ politic [i caracterizat\ de semianarhie institu]ional\, fiind complet d\un\tor la adresa stabilit\]ii politice [i economice, a declarat, joi, premierul Mihai R\zvan Ungureanu. “Dac\ mo]iunea are ca motiv UMF, este una dintre rarele ocazii în care exist\ mo]iune pentru simplul fapt c\ Guvernul a respectat o lege. Dac\ este nevoie de o mo]iune pentru a pr\bu[i un guvern care abia s-a instalat [i merge foarte bine, efectul strategic este nefericit, pentru c\ dac\ trece, ar\t\m exact ceea ce nu trebuie s\ ar\t\m, [i anume c\ România este o ]ar\ instabil\ politic, o ]ar\ în care pre]ul câ[tigului minor conteaz\ mai mult decât câ[tigul unei întregi popula]ii, o ]ar\ în care schimbarea de guverne nu duce la altceva decât la semianarhie institu]ional\, cu lumea preg\tit\ de alegeri, dar nu [i pentru a-[i face treaba. Este riscant [i complet d\un\tor la adresa stabilit\]ii noastre politice [i economice”, a spus Ungureanu, la postul public de radio.
El a mai sus]inut c\ o astfel de mo]iune pe tema UMF nu are obiect, deoarece universitatea s-a angajat s\ pun\ în aplicare hot\rârea de guvern.
Hot\rârea de guvern privind înfiin]area liniilor maghiare de studii la UMF din Târgu Mure[ a fost aprobat\ s\p\mâna trecut\ de Guvern.
Actul normativ stabile[te c\ la universitate va fi înfiin]at\ o nou\ Facultate, cu programe în limbile român\, maghiar\ [i englez\.
Pre[edintele PSD, Victor Ponta, a declarat c\ USL va depune mo]iune de cenzur\ pe 17 aprilie, iar documentul va consemna nu doar “cedarea premierului Ungureanu în fa]a UDMR” în chestiunea UMF Târgu Mure[, ci [i “cedarea în fata intereselor str\ine de a vinde ce a mai r\mas din resurse”. t

Vezi si

VIDEO – „Cel mai tranzitat buștean din Piatra Craiului”. Aproape întreaga faună sălbatică a României, surprinsă de o cameră montată în pădure

O cameră de supraveghere montată într-un luminiș în munții Piatra Craiului, unde sunt mai mulți …