Thursday , June 30 2022

UDMR: Fără adoptarea Legii educatiei nu putem merge mai departe în coalitie

Pre[edintele UDMR a declarat, sâmbătă, că pre[edin]ii organiza]iilor jude]ene ale UDMR, reuni]i în [edin]a Consiliului Consultativ al Pre[edin]ilor Organiza]iilor Teritoriale, sunt de acord că adoptarea Legii educa]iei este prioritară [i că fără aceasta nu se va putea merge mai departe în coali]ie.
Marko Bela a spus că în [edin]a Consiliului Consultativ al Pre[edin]ilor Organiza]iilor Teritoriale (CCPOT), care s-a desfă[urat la Târgu Mure[, reprezentan]ii UDMR au făcut analiza activită]ii guvenamentale [i a activită]ii coali]iei, precum [i a priorită]ilor privind perioada care urmează.
“În ce prive[te analiza activită]ii guvernamentale, pre[edin]ii organiza]iilor jude]ene ale UDMR sunt de acord cu mine [i cu colegii mei că în acest moment este o prioritate adoptarea Legii educa]iei [i că, fără adoptarea acestei legi, nu vom putea să mergem mai departe în coali]ie. Dar bineîn]eles că sperăm să reu[im acest lucru, după ce Curtea Constitu]ională are o decizie pozitivă [i face posibilă continuarea angajării Guvernului. Dar am vrut să subliniez că [i organiza]iile noastre teritoriale consideră Legea educa]iei ca o prioritate absolută”, a spus Marko, citat de corespondentul MEDIAFAX.
Marko Bela a arătat că au fost analizate, în acela[i timp, [i problema Legii salarizării [i cea a bugetului, precum [i priorită]ile în investi]ii.
“Vă dau un exemplu – problema continuării Autostrăzii Transilvania în pofida bugetului auster [i a situa]iei de criză economică. Eu însumi consider că trebuie să mergem mai departe cu investi]iile, fiindcă acest lucru stimulează de fapt o mi[care economică”, a adăugat pre[edintele UDMR.
Reuniunea pre[edin]ilor organiza]iilor jude]ene [i teritoriale ale UDMR s-a desfă[urat, sâmbătă, la Târgu Mure[, fiind obligatorie înainte de întrunirea Consiliului Reprezentan]ilor Unionali (CRU) din 11 decembrie, care va avea loc tot la Târgu Mure[.

Vezi si

48 de percheziții în țară într-un dosar de delapidare a 22 de milioane de lei dintr-un fond privat de pensii

Poliția a pus în aplicare, joi, 48 de mandate de percheziție domiciliară, 80 de mandate …