Friday , January 27 2023

Tezele în semestrul întâi se sustin pâna în 30 noiembrie, în cel de-al II lea, pâna în 25 mai

Tezele de pe semestrul I al anului [colar 2011-2012 vor fi organizate pân\ în 30 noiembrie, iar cele de pe semestrul al II-lea înainte de 25 mai, cu excep]ia elevilor claselor a VIII care au programate evalu\rile pân\ în 18 mai [i a celor din anii terminali de liceu pân\ în 27 aprilie. Ministerul Educa]iei Cercet\rii Tineretului [i Sportului a stabilit lista disciplinelor [i intervalele în care se su]in lucr\ri de evaluare semestrial\ (teze) în anul [colar 2011 – 2012. Tezele de pe semestrul I al anului [colar 2011-2012 se sus]in, de regul\, pân\ la data de 30 noiembrie 2011, iar tezele de pe semestrul al II-lea se sus]in, de regul\, pân\ la data de 25 mai 2012. În semestrul al II-lea, la clasa a VIII-a, tezele se vor sus]ine pân\ în 18 mai 2012, iar la clasele terminale de liceu, pân\ în 27 aprilie 2012. Potrivit MECTS, în cazurile în care o lucrare scris\ semestrial\ se sus]ine la alegere dintr-o list\ de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele men]ionate în list\. t

Vezi si

Restaurantele trebuie să treacă în meniuri, până la 15 martie, numărul de E-uri pentru fiecare produs și să explice din ce este alcătuit

Restaurantele mai au timp până la 15 martie să treacă în meniuri numărul de „E-uri” …