Thursday , December 1 2022

Tariceanu: O lectie de democratie de la R. Moldova care va "risipi" bani pentru turul doi la locale

Fostul premier C\lin Popescu T\riceanu sus]ine c\ R. Moldova ofer\ o lec]ie de democra]ie, întrucât va “risipi” bani pentru a organiza [i al doilea tur de scrutin la alegerile locale, ar\tând c\ dac\ ar fi aplicat o lege de alegere a primarilor într-un tur “tov. Dodon” ar fi fost primar la Chi[in\u.
“Dac\ Republica Moldova ar fi aplicat la alegerile locale aceea[i lege electoral\ pe care PDL a preg\tit-o pentru România, «tov.» Dodon ar fi fost acum Primarul Chi[in\ului, iar Dorin Chirtoac\, candidatul liberal, ar fi fost declarat învins. Dar, din fericire, Republica Moldova este mai «risipitoare» decât România, iar elita politic\ de acolo s-a gândit c\ legitimitatea democratic\ [i respectul pentru voin]a cet\]enilor trec înaintea vorb\riei demagogice despre «economii» la buget. Deci, Republica Modova va mai «risipi» ni[te bani pentru a organiza [i al doilea tur de scrutin pentru alegerile locale. În acest timp, la alegerile locale viitoare, România va «economisi» ceva fonduri, care mai apoi vor fi repartizate ministerului doamnei Udrea, înainte s\ dispar\ f\r\ urm\”, scrie T\riceanu pe blogul s\u, într-o postare intitulat\ “O lec]ie de democra]ie de la Republica Moldova”.
Fostul premier liberal precizeaz\ c\ acest lucru îi aminte[te de o alt\ situa]ie: “Noi ne gândim la 2009 ca fiind anul când domnul B\sescu a cump\rat ca la pia]\ o majoritate parlamentar\ b\tându-[i joc de voturile electoratului [i tanzac]ionând inclusiv func]ia de ministru al Ap\r\rii. În acela[i an, în Republica Moldova era cu totul o alt\ situa]ie. Comuni[tii au avut nevoie de un singur vot în Parlament pentru a alege un pre[edinte comunist, dar nimeni nu a tr\dat mandatul primit de la popor, de[i au fost presiuni puternice asupra parlamentarilor anti-comuni[ti din partea urma[ilor KGB-ului. Cu acel moment de curaj a început drumul c\tre putere al partidelor care au schimbat radical politica Republicii Modova dup\ 2009”.
T\riceanu men]ioneaz\ c\ este de p\rere c\ nu este niciodat\ o ru[ine s\ înve]i, indiferent de vârsta pe care o ai [i indiferent de cine î]i d\ lec]ii.
“Dar îmi pare foarte r\u c\ sub conducerea lui Traian B\sescu mediul politic din România s-a deteriorat atât de mult, în ultimii ani, încât sistemul politic din Republica Modova, în ciuda unei situa]ii interne atât de complicate, apare ca fiind unul care respect\ mai bine regulile fundamentale ale democra]iei [i, în primul rând, votul dat de cet\]eni”, adaug\ deputatul PNL.
El sus]ine c\ în România s-a ajuns acum ca actul de guvernare s\ depind\ în întregime de “groaza care cuprinde PDL atunci când vine vorba despre alegeri [i despre electorat”.
“Partidul de guvern\mânt a uitat de criza economic\ [i de toate promisiunile f\cute de-a lungul timpului. Regimul B\sescu – Udrea ac]ioneaz\ acum f\r\ nici o logic\ democratic\, [i chiar f\r\ bun-sim], încercând desfiin]area institu]iei primarilor ale[i pentru sectoarele Bucure[tiului, votând la repezeal\ un cadru legal pentru alegerea primarilor cu o mân\ de voturi sau preg\tind desfiin]area jude]elor pentru c\ [tie c\ nu mai are nici o [ans\ în alegerile pentru consiliile jude]ene, iar voievozii portocalii trebuie s\ aib\ domenii la dispozi]ie, precum în Evul Mediu. Cred c\ toate aceste lucruri ar trebui s\ ne dea de gândit. În rest, succes lui Dorin Chirtoac\ în turul 2 !”, mai scrie T\riceanu.
Legea privind alegerea primarilor într-un tur de scrutin a fost adoptat\, la finele lunii mai, de Camera Deputa]ilor, forul decizional, cu 174 de voturi “pentru”, 110 voturi “împotriv\” [i trei ab]ineri. t

Vezi si

Întrevedere Aurescu – Kuleba. Oficialul român cere Ucrainei să recunoască inexistenţa aşa-zisei “limbi moldoveneşti”

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marţi, o întrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, …