Wednesday , February 8 2023

Sulfina Barbu: Am trimis la MF o varianta de indexare a pensiilor cu 6,5% în medie pentru 2012

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, a declarat, miercuri, la audierile din Comisia de resort a Camerei, c\ a trimis Ministerului Finan]elor, pentru proiec]ia bugetar\, o variant\ de indexare a pensiilor cu 6,5% în medie pentru anul 2012, ceea ce reprezint\ un impact bugetar de trei mi-liarde de lei. “Referitor la proiec]ia bugetar\, specific de la început c\ noi am mers cu mai multe variante cu Ministerul Finan]elor [i, dac\ va fi o întrebare referitoare la pensii, sigur, noi am transmis c\tre Ministerul Finan]elor [i varianta de indexare a pensiilor, a[a cum este prev\zut în lege, important este s\ existe resurse financiare pentru ca acest lucru s\ se întâmple”, a spus Sulfina Barbu. Ea a ar\tat c\ s-a mers pe o variant\ de indexare de la septembrie la septembrie, rata de infla]ie fiind f\cut\ pe raportul ianuarie 2011 – septembrie 2011, dar [i pe un alt raport septembrie 2010 – septembrie 2011. “Rezult\ practic o indexare cu 6,5% în medie, ceea ce ar însemna un impact bugetar de aproximativ trei miliarde de lei. A[tept\m datele de la Ministerul de Finan]e s\ vedem dac\ exist\ aceste resurse financiare pentru c\, discut\m foarte deschis, dac\ exist\ resursele financiare disponibile, cred c\ toat\ lumea î[i dore[te ca lucrul acesta s\ se întâmple, în condi]iile în care nu am luat în calcul [i, specific, nu am luat în calcul nicio cre[tere a unei alte contribu]ii sau a unei alte taxe”, a spus Sulfina Barbu. Ea a subliniat c\ nu au fost luate în calcul pentru anul 2011 cre[teri de contribu]ii sociale sau cre[teri de taxe, ceea ce presupune, pentru a avea resurse în 2012, c\ trebuie s\ se [tie clar cre[terea econo-mic\, motiv pentru care au fost elaborate mai multe scenarii.
Ministrul a precizat ulterior c\ a transmis Ministerului Finan]elor dou\ scenarii de buget, dintre care unul prevede indexarea pensiilor [i altul nu propune o astfel de m\sur\, [i c\ Execuvul nu ia în calcul cre[terea taxelor anul viitor.
“Am trimis Ministerului de Finan]e dou\ scenarii de buget pentru anul 2012. Unul prevede indexarea pensiilor, iar cel\lalt, nu. Dup\ ce se vor stabili parametrii macroeconomici pentru anul urm\tor [i în func]ie de sustenabilitatea economic\, vom stabili cu cei de Ministerul Finan]elor scenariul care este posibil”, a spus Sulfina Barbu. Ea a ar\tat c\ a participat la lucr\rile comisiei de munc\ de la Camera Deputa]ilor [i c\ reprezentan]ii opozi]iei au spus c\ nu vor vota Legea bugetului pe 2012 dac\ actul normativ nu va cuprinde indexarea pensiilor.
“Eu le-am cerut propuneri concrete de cre[terea a veniturilor la bugetul de stat, astfel încât Guvernul s\ poat\ sus]ine indexarea pensiilor”, a ad\ugat ministrul. t

Vezi si

Proiect de lege: Zi liberă pentru angajați la aniversarea zilei de naștere

Mai mulţi senatori au depus, la Parlament, un proiect prin care propun ca angajații să …