Wednesday , February 21 2024

Sindicalistii din învatamânt cer ignorarea politicienilor ce vor participa la deschiderea scolii

Federa]ia Educa]iei Na]ionale [i Federa]ia Spiru Haret, unite vineri într-o alian]\ a federa]iilor din înv\]\mânt, solicit\ membrilor de sindicat s\ ignore politicienii care vor participa la festivit\]ile de deschidere a anului [colar.
Federa]iile au anun]at c\ vor participa la mai multe ac]iuni de protest în lunile care urmeaz\, nemul]umi]i de sc\derea salariilor în educa]ie [i de disponibiliz\ri.
Pre[edintele Federa]iei Spiru Haret, Gheorghe Izvoranu, a declarat, vineri, c\ Alian]a federa]iilor din înv\]\mânt este necesar\ din cauza situa]iei dezastroase în care se afl\ România, în general, [i sistemul de înv\]\mânt [i salaria]ii din acest domeniu, în special, din cauza nevoii de unitate a ac]iunii sindicale din înv\]\mânt, din cazua cre[terii credibilit\]ii ac]iunilor sindicale atât în rela]ia cu membri de sindicat cât [i în rela]iile cu alte structuri sindicale [i autorit\]i.
Izvoranu a mai precizat c\ în perioada urm\toare membri Alian]a Federa]iilor din Înv\]\mânt (AFI) vor ignora politicienii care vor participa la festivit\]ile de deschiderea anului [colar 2010-2011 prin trimiterea unui apel c\tre cadre didactice [i p\rin]i.
Sindicali[tii vor organiza un miting la Cotroceni, în 5 octombrie, cu coazia Zilei Mondiale a Educa]iei, vor depune memorii la Comisia European\, vor participa la euromitingul la Bruxelles din 29 septembrie.
Întrebat de ce FSLI [i Federa]ia Alma Mater, celelalte federa]ii sindicale din educa]ie nu sunt prezent în aceast\ alian]\, pre[edintele executiv al Spiru Haret, Marius Nistor, a motivat: “Pentru c\ noi am vrut [i am g\sit puterea necesar\ s\ trecem peste tot ce ne separ\”.

Vezi si

Sondaj Avangarde: 53% dintre români vor alegeri europarlamentare și locale comasate

 PSD și PNL au decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale pe baza unui sondaj …