Saturday , April 1 2023

Sindicalistii din învatamânt cer ignorarea politicienilor ce vor participa la deschiderea scolii

Federa]ia Educa]iei Na]ionale [i Federa]ia Spiru Haret, unite vineri într-o alian]\ a federa]iilor din înv\]\mânt, solicit\ membrilor de sindicat s\ ignore politicienii care vor participa la festivit\]ile de deschidere a anului [colar.
Federa]iile au anun]at c\ vor participa la mai multe ac]iuni de protest în lunile care urmeaz\, nemul]umi]i de sc\derea salariilor în educa]ie [i de disponibiliz\ri.
Pre[edintele Federa]iei Spiru Haret, Gheorghe Izvoranu, a declarat, vineri, c\ Alian]a federa]iilor din înv\]\mânt este necesar\ din cauza situa]iei dezastroase în care se afl\ România, în general, [i sistemul de înv\]\mânt [i salaria]ii din acest domeniu, în special, din cauza nevoii de unitate a ac]iunii sindicale din înv\]\mânt, din cazua cre[terii credibilit\]ii ac]iunilor sindicale atât în rela]ia cu membri de sindicat cât [i în rela]iile cu alte structuri sindicale [i autorit\]i.
Izvoranu a mai precizat c\ în perioada urm\toare membri Alian]a Federa]iilor din Înv\]\mânt (AFI) vor ignora politicienii care vor participa la festivit\]ile de deschiderea anului [colar 2010-2011 prin trimiterea unui apel c\tre cadre didactice [i p\rin]i.
Sindicali[tii vor organiza un miting la Cotroceni, în 5 octombrie, cu coazia Zilei Mondiale a Educa]iei, vor depune memorii la Comisia European\, vor participa la euromitingul la Bruxelles din 29 septembrie.
Întrebat de ce FSLI [i Federa]ia Alma Mater, celelalte federa]ii sindicale din educa]ie nu sunt prezent în aceast\ alian]\, pre[edintele executiv al Spiru Haret, Marius Nistor, a motivat: “Pentru c\ noi am vrut [i am g\sit puterea necesar\ s\ trecem peste tot ce ne separ\”.

Vezi si

CFR Călători retrage din circulație, cu efect imediat, toate locomotivele de tipul celei implicate în accidentul de la Galați

CFR Călători a decis să retragă din circulație toate locomotivele care au soluția tehnică precum …