Sunday , December 4 2022

Roberta Anastase, pazita de SPP-isti la coafor

Ca orice dam\ care se respect\, [efa Camerei Deputa]ilor acord\ mare aten]ie “look-ului”. Roberta Anastase este a[a de preocupat\ de aspect, încât nu ezit\ s\ apeleze la saloanele de înfrumuse]are de fiecare dat\ când situa]ia o impune, chiar dac\ SPP-i[tii sunt obliga]i s\ stea dup\ ea, conform Realitatea.net.
Pre[edintele Camerei Deputa]ilor, Roberta Anastase, a fost surprins\ de fotoreproterii Click! la coafor, într-un salon de înfrumuse]are de pe bulevardul {tirbei Vod\ din Capital\.
Anastase nu era singur\, ci înso]it\ de [ase ofi]eri ai SPP. B\ie]ii nu au sc\pat din ochi “obiectivul” pe durata celor aproapte trei ore cât a durat [edin]a la coafor.
Pre[edintele Camerei Deputa]ilor este al treilea om în ierarhia statului [i, prin urmare, nivelul s\u de protec]ie [i paz\ este ridicat. Practic, pentru aceast\ func]ie, SPP a alocat 17 ofi]eri care lucreaz\ în ture. Într-o zi obi[nuit\, Roberta Anastase se deplaseaz\ cu 2 ma[ini – una în care st\ ea, aghiotantul ei [i [oferul, iar cealalt\ – cu alt [ofer [i trei ofi]eri.

Vezi si

VIDEO – „Cel mai tranzitat buștean din Piatra Craiului”. Aproape întreaga faună sălbatică a României, surprinsă de o cameră montată în pădure

O cameră de supraveghere montată într-un luminiș în munții Piatra Craiului, unde sunt mai mulți …