Tuesday , April 23 2024

Presedintele Basescu a fost huiduit înainte de a-si sustine discursul de Ziua Marinei

.
Pre[edintele Traian B\sescu a fost fluierat [i huiduit, duminic\, în momentul în care a mers la tribuna amenajat\ pe faleza din apropierea Cazinoului din Constan]a pentru a-[i sus]ine discursul cu ocazia Zilei Marinei, transmite corespondentul MEDIAFAX.
În momentul în care pre[edintele a mers la microfon, din mul]imea adunat\ pentru a asista la ceremonii s-au auzit fluier\turi [i câteva huiduieli.
Pre[edintele, îns\, le-a ignorat [i [i-a început discursul, spunând c\ particip\ cu pl\cere la Ziua Marinei, care coincide cu Sfânta Maria, protectoarea marinarilor.
Manifest\rile prilejuite de s\rb\torirea Zilei Marinei Române, la 150 de ani de la înfiin]area For]elor Navale Române moderne, au început la ora 09.55, când pre[edintele Traian B\sescu a fost întâmpinat de Garda de Onoare.
N Câ]iva turi[ti i-au spus pre[edintelui B\sescu, la Constan]a, c\ s-au s\turat de el
Pre[edintele Traian B\sescu a fost apostrofat, duminic\, de unii turi[ti afla]i pe faleza din fa]a Comandamentului Flotei Navale atunci când, dup\ festivit\]ile prilejuite de Ziua Marinei, acesta a plecat s\ salute mul]imea, câteva persoane spunându-i c\ s-au s\turat de el.
Traian B\sescu a plecat de la festivit\]ile de Ziua Marinei prin mul]ime, fiind apostrofat de câ]iva turi[ti prezen]i pe falez\, care i-au strigat s\ nu mai vin\ la asemenea manifest\ri [i i-au spus c\ s-au s\turat de el.
“Ne-am s\turat de dumnevoastr\, domnule pre[edinte”, s-a putut auzi din mul]ime.
Întrebat de cineva din mul]ime dac\ tr\ie[te bine, pre[edintele a r\spuns: “Nu prea, am o mul]ime de greut\]i pe cap”.
Pre[edintele s-a plimbat timp de aproximativ o jum\tate de or\ în zona falezei din fa]a Cazinoului din Constan]a, a f\cut fotografii cu câ]iva copii [i a vorbit cu p\rin]ii acestora, c\rora le-a spus c\ este o situa]ie de criz\ [i c\ toat\ lumea trebuie s\ în]eleag\ acest lucru.
Pre[edintele Traian B\sescu a fost prezent, duminic\, timp de aproximativ dou\ ore, la manifest\rile organizate la Constan]a de Ziua Marinei.
N B\sescu: În opinia mea, Ziua Marinei este ziua b\rbatului
Pre[edintele Traian B\sescu a spus, duminic\, la Constan]a, unde a participat la manifest\rile organizate de Ziua Marinei, c\, în opinia sa, Ziua Marinei este ziua b\rbatului, a oamenilor care [tiu, la bordul navelor, s\ fie solidari.
Pre[edintele Traian B\sescu [i-a început discursul spunând c\ aceast\ zi este un prilej pentru ca oamenii s\ fie împreun\ [i un prilej de comemorare a eroilor m\rii c\zu]i la datorie.
El a spus c\, în opinia sa, Ziua Marinei este ziua b\rbatului.
“Mul]i încearc\, atunci când vine vorba despre Ziua Femeii, s\ impun\ ideea c\ trebuie s\ fie [i o zi a b\rbatului. În opinia mea, Ziua Marinei este ziua b\rbatului [i a acelor oameni care, la bordul navelor lor, [tiu s\ fie solidari, [tiu s\ pre]uiasc\ valoarea prieteniei, [tiu s\ pre]uiasc\ valorile na]ionale ale simbolului pe care îl poart\ la catarg: drapelul de stat al României”, a spus B\sescu.
El a ar\tat, în continuare, c\ For]ele Navale Române sunt în proces de consolidare [i modernizare pentru a deveni parte eficient\ a sistemului de opera]iuni al NATO.
Pre[edintele a vorbit apoi despre criza economic\, reluând ideea c\ aceasta poate fi dep\[it\ prin solidaritate.
“[tiu c\ vremurile prin care trecem nu sunt u[oare, sunt vremuri generate de criza economic\, vremuri care nu ne vor supune [i pe care le vom supune noi”, a spus B\sescu.
El a mai afirmat c\ România a reu[it s\ înregistreze o u[oar\ cre[tere economic\.
“Am reu[it s\ înregistr\m o u[oar\ cre[tere economic\, îns\ este un drum lung pentru ca România s\ cure]e balastul cheltuielilor bugetare excesive în raport cu veniturile pe care economia le asigur\”, a spus B\sescu.
[eful statului a mai spus c\ [i-ar dori ca problemele s\ fie trecute în solidaritate [i în decen]\.
“Vom trece acest moment. Mi-a[ dori mult ca dificult\]ile de moment s\ fie trecute în solidaritate, în decen]\ [i f\r\ încercarea unora de a deveni privilegia]i ai crizei, de a fi aceia care nu pot fi atin[i pentru c\ au o meseria sau alta. La fel cum militarii For]elor Navale Româner au acceptat sacrificiile f\cute de criz\, la fel ar trebui s\ o fac\ fiecare român”, a mai spus B\sescu.

Vezi si

PNL și PSD au rupt alianța la București. Firea și Burduja vor candida pentru Primăria București

Coaliţia PSD – PNL a decis să meargă cu candidaturi separate la funcţia de primar …