Tuesday , July 5 2022

Polițiștii pot intra cu forța în casele în care au loc conflicte și pot evacua agresorii, chiar dacă ei sunt proprietarii. Noua lege privind combaterea violenței domestice, promulgată

Polițiștii vor putea intra cu forța în locuințele în care au loc acte de violență domestică și, printr-un ordin de protecție provizoriu, pot dispune evacuarea agresorilor, chiar dacă sunt proprietarii caselor, și obligarea acestora de a purta un sistem electronic de supraveghere. Aceste prevederi sunt cuprinse în legea modificată privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, promulgată vineri de președintele Iohannis.
politie

Care sunt noutățile față de reglementările anterioare
Se instituie ordin de protecție provizoriu prin care se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecţie, care să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau interdicţii:
evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa comună;
obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.
Pentru verificarea sesizărilor privind violenţa domestică şi în scopul obţinerii de probe cu privire la aspectele ce fac obiectul sesizării de violență domestică:
poliţiştii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective;
poliţiştii pot folosi forţa şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde în spaţiile prevăzute mai sus;
acţiunile poliţiştilor, inclusiv cele de pătrundere, pot fi înregistrate cu mijloace audio-video sau foto din dotare, fără consimţământul persoanelor, înregistrările sau fotografiile constituind probe.
Obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecţie provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.
Ordinul de protecție provizoriu se confirmă de către procuror care îl înaintează instanței pentru emiterea ordinului de protecție. Contestarea sa se poate face la instanța de judecată, în 48 de ore de la comunicare.
Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile prevăzute şi dispuse prin ordinul de protecţie, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an.
Modalitatea de gestionare de către poliţişti a cazurilor de violenţă domestică se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne şi ministrului muncii şi justiţiei sociale, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi, la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial.
HotNews

Vezi si

Vremea se răcește de la mijlocul săptămânii, dar vor fi și furtuni

Vremea se schimbă de la mijlocul săptămânii, meteorologii anunță că de la caniculă se va …