Friday , February 3 2023

PDL a “g=ndit” o noua regiune: Botosani, Suceava, Iasi, Neamt. Capitala – la Iasi

PDL preg\te[te o ofert\ de compromis pentru UDMR: 12-14 regiuni trasate de la zero n conform surselor din conducerea partidului, pedeli[tii vor încerca s\ impun\ o variant\ de 12-14 regiuni, pe care doresc s\ le contureze plecând de la cele [aisprezece regiuni care alc\tuiau harta ]\rii în anii ’60 n Moldova ar fi împ\r]it\ în dou\ regiuni: una care va cuprinde Ia[i, Neam], Suceava [i Boto[ani , cu capitala la Ia[i [i o a doua care se va întinde pe teritoriul jude]elor Bac\u, Vaslui [i Vrancea, cu capitala la Bac\u”, scrie gandul.ro

PDL preg\te[te ultima ofert\ de compromis pentru UDMR în privin]a reorganiz\rii administrative a ]\rii, care presupune trasarea noilor 12-14 regiuni de la zero, punctul de plecare fiind modelul aplicat în România în perioada 1960-1968, scrie “Gândul”.
“Dac\ pân\ acum în Coali]ie se vorbea despre comasarea jude]elor, ultimele discu]ii vizeaz\ [tergerea cu totul a actualelor delimit\ri administrative [i trasarea noilor regiuni de la zero. Modelul de la care pleac\ planul democrat-liberalilor este cel aplicat în România în perioada 1960-1968. Conform surselor din conducerea partidului, pedeli[tii vor încerca s\ impun\ o variant\ de 12-14 regiuni, pe care doresc s\ le contureze plecând de la cele [aisprezece regiuni care alc\tuiau harta ]\rii în anii 60.
În cazul în care ar fi pus în practic\, planul PDL va duce la înghi]irea mai multor jude]e actuale în noile structuri. “Spre exemplu, jude]ul Alba ar fi împ\r]it între Cluj [i Hunedoara, partea de est a S\lajului ar trece în componen]a Cri[anei, iar cea vestic\ în grani]ele Clujului. Bra[ovul ar cuprinde jude]ele Sibiu [i Covasna, în timp ce Bac\ul ar primi autoritate asupra Neam]ului. S-ar reînfiin]a regiunile istorice Banat, Maramure[ [i Oltenia, iar Moldova ar fi împ\r]it\ în dou\ regiuni: una care va cuprinde Ia[i, Neam], Suceava [i Boto[ani , cu capitala la Ia[i [i o a doua care se va întinde pe teritoriul jude]elor Bac\u, Vaslui [i Vrancea, cu capitala la Bac\u”, scrie “Gândul”.
Publica]ia precizeaz\ c\ pentru delicata problem\ a ]inutului Secuiesc, pedeli[tii au în vedere spargerea în dou\ a actualelor jude]e cu popula]ie majoritar maghiar\, astfel încât Harghita [i marea parte a Mure[ului s\ fie reunite într-o singur\ regiune, iar Covasna s\ treac\ sub autoritatea Bra[ovului. În cazul în care se vor lovi de un refuz al partenerilor de guvernare, democrat-liberalii ar putea apela la propunerea pre[edintelui PDL Bra[ov, George Scripcaru, care a lansat înc\ din prim\var\ ideea recunoa[terii ca entitate cultural\ a }inutului Secuiesc, dincolo de grani]ele administrative ale regiunilor.
Discu]iile ce privesc trasarea unor noi structuri pornind de la cele existente în anii ’60 a fost confirmat\ [i de surse guvernamentale. “Este o variant\ de lucru. Înc\ nu s-a luat o decizie final\”, a precizat pentru “Gândul” unul dintre mini[trii cabinetului Boc.
De altfel, importan]a regionaliz\rii pentru PDL a fost reluat\ [i de c\tre premier în [edin]ele interne ale partidului, Emil Boc transmi]ând weekendul trecut la Timi[oara c\ nu a renun]at la planul de reorganizare a ]\rii, promi]ând c\ discu]iile cu partenerii din arcul guvernamental î[i vor atinge scopul.
Dezbaterile din cadrul coali]iei ar urma s\ aib\ primele concluzii pân\ la 1 noiembrie, astfel încât luna viitoare s\ poat\ fi prezentat un punct de vedere comun. În caz contrar, spun sursele citate, orice dezbatere privind reorganizarea administrativ\ va fi abandonat\ în actuala legislatur\. Deocamdat\, o reuniune a Colegiului Director a PDL a fost stabilit\ de principiu pentru data de 24 octombire, la Vila Lac 2, întâlnire în care conducerea partidului ar trebui s\ prezinte [efilor de filiale strategia cu privire la reorganizare.
“De ini]iativa transform\rii jude]elor în regiuni, atârn\ dou\ chestiuni pe care PDL vrea s\ le rezolve. C\ci, pe lâng\ ideea reducerii cheltuielilor suportate de bugetul de stat, scoas\ în fa]\ de c\tre democrat-liberali, Boc are dou\ probleme de rezolvat: comasarea alegerilor [i retrasarea colegiilor. În primul rând, reîmp\r]irea teritorial\ ar livra pretextul perfect pentru amânarea alegerilor locale în toamn\. “Legea spune c\ nu po]i amâna alegerile decât în cazuri excep]ionale. Catastrofe naturale nu am avut, în r\zboi nu suntem, singurul motiv poate fi noua structur\ administrativ\”, a explicat pentru gândul unul dintre membrii comisiei speciale create la nivelul coali]iei”, scrie Gândul.
Publica]ia men]ioneaz\ c\ regiunile ar simplifica [i trasarea noilor colegii uninominale în avantajul puterii, mai multe simul\ri în acest sens având deja loc în interiorul partidului. “Nu întâmpl\tor, inten]ia conducerii PDL este ca atât noua lege electoral\, cât [i noua form\ administrativ\ s\ fie asumate la pachet luna viitoare, înainte de votarea bugetului pe anul viitor. Pentru ca acest lucru s\ se întâmple, democrat liberalii au îns\ nevoie de acordul partenerilor de la UDMR, un punct comun nefiind atins. Din contr\, divergen]ele dintre cele dou\ p\r]i s-au amplificat în ultima perioad\, problema refuzului maghiarilor fiind ridicat\ în ultimele [edin]e de birou ale PDL”, scrie “Gândul”.
UDMR nu doar c\ nu pare dispus s\ renun]e la propriul proiect de reorganizare administrativ\, dar respinge [i sistemul de vot propus de PDL. Modelul de compensare cu lista na]ional\ pentru o parte din mandatele puse în joc la alegerile de anul viitor este o cerin]\ sine qua non a udemeri[tilor, care blocheaz\ astfel [i dorin]a democrat-liberalilor de a adopta sistemul ce permite accederea în parlament doar a primilor doi clasa]i din colegiile uninominale.
Conform surselor gândul, democrat-liberalii ar fi dispu[i s\ cedeze în fa]a sistemului compensat cu list\ propus de UDMR, cerând la schimb partenerilor de guvernare s\ accepte varianta PDL a reorganiz\rii administrative. (Mediafax)

Vezi si

PSD și PNL se contrazic prin comunicate în privința taxei de solidaritate

Social-democrații le cer liberalilor să-și definească poziția față de taxa de solidaritate aplicabilă companiilor cu …