Saturday , June 15 2024

Pâna si batrânii fug din Romania: la 100 de ani, emigranta în Canada

.
România nu mai e ispititoare nici m\car pentru cei care se apropie de centenarul vie]ii. Are 100 de ani [i, cu toate acestea, Maria Ruican, n\scut\ în 1910, în România, a decis c\, poate, a sosit vremea s\-[i p\r\seasc\ ]ara [i s\ imigreze în Canada, scrie în edi]ia sa de vineri Ottawa Citizen. Penrtu ea se anun]\ deja ca o aventur\. Este surd\ [i nu [tie boab\ de englez\, îns\ are deja o fiic\ stabilit\ în Canada care s\-i ghideze pa[ii peste ocean.
Are câteva rude în via]\ la Bucure[ti, iar o fiic\ [i so]ul s\u, ambii deceda]i, au fost înmormânta]i în apropiere, astfel încât, atunci când cealalt\ fiic\ a ei a sosit din Canada pentru a o lua cu ea, cu acte în regul\ [i cu bilet de drum, Maria i-a spus c\ nu o va urma, deoarece ‘nu vrea s\ depind\ de nimeni’. ‘Aici am cimitirul meu. Voi r\mâne cu mor]ii mei, deci nu vin’.
În luna iunie a acestui an, îns\, dup\ ce [i-a vizitat familia la Ottawa, dna Ruican s-a prezentat singur\ la oficiul pentru imigrare din Cornwall, cerând s\ r\mân\ definitiv în Canada. Este surd\ [i nu vorbe[te engleza, dar are o privire inteligent\ [i a avut puterea s\ r\mân\ în picioare când [i-a prezentat documentele.
La ie[irea din institu]ie, sub supravegherea atent\ a unui agent de paz\ cu alur\ atletic\, Maria Ruican s-a fotografiat al\turi de familia sa. ‘Cred c\ e[ti cea mai b\trân\ persoan\, care a existat vreodat\ aici, în Ontario, dac\ nu chiar în toat\ Canada’, a afirmat Denisa Georgescu, nepoata Mariei.
Acum, dna Ruican are o locuin]\ nou\, enorm\, situat\ în estul Ottawei, cu fiica [i ginerele s\u, Georgeta [i George Georgescu, cu nepoata ei Denisa [i cu so]ul acesteia, Scott Meis, cu str\nepoatele Ruxandra [i Yvonne Popovici. Când va împlini 100 de ani, familia a promis c\ îi va organiza o mare petrecere, în gr\dina casei.
Maria Ruican a v\zut lumina zilei la 20 august, 1910, în Turnu Severin. A crescut, a îmbr\]i[at meseria de croitoreasc\, s-a c\s\torit cu un croitor [i a avut dou\ fete.
A muncit din greu pentru ca fetele ei s\ poat\ înv\]a carte: una a devenit educatoare, iar cealalt\ psihiatru. [i, chiar dac\ via]a ei pare una obi[nuit\, Maria Ruican, care a tr\it [i pe timpul monarhiei, m\rturise[te c\ nutre[te o mare afec]iune pentru Regina Maria, supranumit\ [i ‘Regina Poporului’.
Ulterior, a împ\rt\[it acelea[i greut\]i cu poporul român: cel de-al Doilea R\zboi Mondial, desprinderea ]\rii de Ax\ [i trecerea de partea Alia]ilor, ocupa]ia sovietic\, o perioad\ de care b\trâna î[i aminte[te cu groaz\, r\zboiul rece, criza economic\ [i s\r\cia.
La revolu]ia din 1989, Denisa î[i aminte[te c\ s-a aflat pe tancuri, iar în 1990 a imigrat în Canada, unde [i-a adus ulterior p\rin]ii, fiica [i, în cele din urm\, bunica. ‘Tr\ia singur\, într-un apartament de bloc [i spunea c\ îi este de ajuns. Dar era p\cat’ s\ fie singur\ la b\trâne]e, a explicat Denisa.
Acum, Maria Ruican declar\, în traducerea nepoatei: ‘Sunt fericit\!’. Iar secretul longevit\]ii sale, îl m\rturise[te singur\: ‘Am fost bun\ cu copiii mei’. (Agerpres)

Vezi si

Doi frați români, împușcați la Girona, în Spania. Unul a murit, celălalt e în stare gravă

Doi români au fost împuşcaţi în Spania în plină stradă, sub ochii îngroziţi ai martorilor, …

error: