Friday , April 19 2024

Legea ANI a trecut si de Senat

.
Legea ANI a fost adoptat\ mar]i de Senat cu 78 de voturi pentru, o ab]inere [i nici un vot împotriv\. PSD s-a ab]inut de la vot. Legea ANI a fost adoptat\ în forma propus\ de Camera Deputa]ilor, dup\ ce senatorii au respins amendamentul privind exceptarea liderilor sindicali de la obliga]ia de a depune declara]ii de avere. Senatul este Camer\ decizional\ privind acest proiect de lege.
Ca [i acum o s\pt\mân\, când Legea ANI a fost dezb\tut\ în Camera Deputa]ilor, parlamentarii Opozi]iei au considerat c\ noua Lege ANI are multe elemente neconstitu]ionale.
Chiar [i proasp\tul demisionar din PDL, senatorul Georgic\ Severin i-a cerut ministrului Justi]iei s\ î[i ia angajamentul c\ î[i va depune demisia dac\ noua Lege ANI va fi declarat\ neconstitu]ional\ de CCR. Ministrul Justi]iei, C\t\lin Predoiu, i-a replicat c\ el nu î[i d\ demisia atunci când se întâlne[te cu “momente dificile”.
De[i o consider\ pe alocuri neconstitu]ional\, liberalii au votat în favoarea Legii ANI. Liderul grupului senatorial al PNL, Puiu Ha[otti, a precizat îns\ c\ votul favorabil dat de liberali este “eminamente politic”.
Spre deosebire de deputa]ii PSD care au boicotat s\pt\mâna trecut\ [edin]a în care s-a dezb\tut Legea ANI, senatorii social-democra]i au ales s\ fie prezen]i la vot, dar s\ se ab]in\.
Ce con]ine noua Lege ANI?
– declara]ia de avere va con]ine date legate de bijuterii, conturi, case, dar nu va ap\rea adresa imobilelor;
– se revine la înfiin]area comisiilor de anchet\ de pe lâng\ Cur]ile de Apel;
– în forma care va fi f\cut\ public\, declara]ia de avere va avea datele de indentificare blurate, pentru respectarea deciziilor Cur]ii Constitu]ionale;
– contractele derulate cu statul de c\tre demnitari vor trebuie specificate în declara]iile de interes
– se reintroduce termenul de trei ani în care ANI poate face verific\ri. t

Vezi si

Tablou furat dintr-o galerie de artă britanică, estimat la două milioane de euro, găsit în România după patru ani

Un tablou estimat la 2 milioane de euro, furat dintr-o galerie din Oxford, în 2020, …