Sunday , February 5 2023

Ioan Botis sustine în continuare reducerea concediului maternal

Ministrul Muncii, Ioan Boti[, a declarat, dup\ întrevederea cu deputa]ii PDL, c\ sus]ine în continuare reducerea la un an a concediului pentru cre[terea copilului, m\sur\ dublat\ de acordarea stimulentelor în valoare de 500 lei lunar pentru mamele care aleg s\ se întoarc\ la munc\ dup\ 12 luni.

Boti[ a men]ionat c\ le-a prezentat deputa]ilor PDL trei variante de lucru, îns\ cea pe care el o sus]ine vizeaz\ reducerea concediului maternal la un an [i acordarea a 500 de lei lunar mamelor care se întorc la lucru.
Ministrul a precizat c\ aloca]ia de 200 de lei pentru cre[terea copilului va r\mâne în vigoare, iar ministerul dore[te s\ vin\ cu o completare legislativ\ la legea educa]iei privind acordarea cupoanelor de cre[\. Acesta a mai spus c\ s\pt\mâna viitoare urmeaz\ s\ aib\ loc o nou\ întrevedere cu deputa]ii PDL pentru a discuta asupra variantelor pe care ministerul le va îmbun\t\]i.
La rândul s\u, vicepre[edintele PDL Raluca Turcan a precizat c\ între cele trei variante prezentate de Boti[ nu a existat [i cea privind op]iunea mamelor între a-[i prelungi la 2 ani concediul maternal [i cea de a primi bonusul de 500 lei. “Practic, dintre cele trei (n.r. – variante), una prevede înjum\t\]irea perioadei cu stimularea întoarcerii la lucru, începând cu luna a [aptea, altele men]in perioada de 24 de luni, îns\ ofer\ un bonus mai mic pentru întoarcerea la munc\. Cel mai atent ar merita s\ analiz\m varianta reducerii, dar op]ional. Persoanele care doresc s\ se întoarc\ la lucru s\ o fac\, îns\ s\ nu existe o decizie obligatorie pentru toate mame, pentru c\ cele mai multe se confrunt\ cu imposibilitatea sau lipsa locurilor unde s\-[i creasc\ copiii. Este o variant\ pe care eu a[ sus]ine-o”, a declarat Turcan.

Vezi si

Doi copii împreună cu tații lor şi un câine, salvați dintr-o mașină blocată în zăpada de peste un metru din Munții Sebeșului

Doi bărbaţi şi doi copii, însoţiţi de un câine, au rămas blocaţi în zăpadă de …