Thursday , September 29 2022

Infrastructura de transporturi a României, "o imagine trista"

Autostr\zile din România au fost în mare parte construite în perioada comunist\ [i î[i arat\ vârsta, drumurile care fac leg\tura între Bucure[ti [i alte ora[e sunt blocate, iar trenurile merg cu 50-60 de kilometri pe or\, scrie blogul The Economist, apreciind c\ este “o imagine trist\”.
Publica]ia aminte[te sfatul dat de pre[edintele Traian B\sescu, în martie, poten]ialilor investitori din Golf, c\rora le-a spus c\, dac\ vor s\ descopere România, s\ nu mearg\ cu ma[ina, ci s\ închirieze un elicopter. “Nu am descoperit niciodat\ România a[a cum am descoperit-o din elicopter”, a spus B\sescu, admi]ând c\ infrastructura de transporturi a ]\rii este subdezvoltat\, noteaz\ The Economist.
România a avut cândva peste 3.000 de kilometri de autostr\zi, dar numai pe hârtie, proiecta]i la ordinele fostului dictator comunist Nicolae Ceau[escu. Numai o zecime din ace[tia au fost construi]i, adaug\ publica]ia, f\când o compara]ie cu Ungaria, care are peste 1.100 de kilometri de autostrad\.
În 2009, cei trei prezentatori ai emisiunii britanice “Top Gear” au mers în România pentru a face curse pe autostr\zile ]\rii, dar [i-au dat seama c\ pân\ la ora 11.00 terminaser\ drumurile. Doi ani mai târziu, situa]ia nu s-a îmbun\t\]it, comenteaz\ The Economist.
De vin\ sunt economia lent\ [i lipsa de investi]ii, la care se adaug\ subcontractan]ii corup]i, procesele ineficiente privind exproprierea [i conflictele politice, apreciaz\ sursa citat\, precizând c\ problemele ar putea fi reduse cu ajutorul banilor europeni, dac\ România ar fi capabil\ s\ absoarb\ mai multe fonduri.

Vezi si

Ministrul Mediului susține intervenția Guvernului pe piața lemnului: “Piața liberă poate duce prețul la 800 lei/mc”

Piața liberă poate să ducă prețul lemnului inclusiv la 800 de lei pe metru cub …