Monday , October 3 2022

In vara se va organiza bacalaureatul profesional

Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul de lege privind introducerea bacalaureatului profesional, cu 73 de voturi “pentru”, 15 “împotriv\” [i o ab]inere.
Raportul comisiei de înv\]\mânt a fost aprobat cu 72 de voturi “pentru”, 16 “împotriv\” [i 4 ab]ineri.
Potrivit proiectului de lege privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]\ a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii înv\]\mântului nr. 84/1995, absolven]ii ciclului superior al liceului care sus]in [i promoveaz\ examenul de bacalaureat profesional dobândesc, potrivit legii, diploma de bacalaureat profesional, care le d\ dreptul de acces pe pia]a muncii, f\r\ drept de acces, îns\, în înv\]\mântul superior.
Legea d\ dreptul oric\rui elev de a da acest examen, din orice liceu, oricare ar fi profilul acestuia, pentru c\ disciplina de educa]ie antreprenorial\ o parcurg to]i liceenii.
Potrivit legii, examenul pentru bacalaureatul profesional nu schimb\ con]inutul programei pe care elevii au parcurs-o pe timpul anilor de liceu, iar probele din examenul de bacalaureat profesional, cronologic, vor fi a[ezate înaintea probelor scrise de la examenul de bacalaureat na]ional.
Pentru bacalaureatul profesional, potrivit proiectului de lege, elevii vor sus]ine dou\ probe: un proiect [i o prob\ practic\, precum [i o lucrare scris\ la educa]ia antreprenorial\. Probele de competen]e sunt comune [i la bacalaureatul na]ional [i la bacalaureatul profesional.
În plus, dac\ cineva care sus]ine bacalaureatul profesional vrea s\ mearg\ spre înv\]\mântul superior [i se r\zgânde[te în aceea[i sesiune, dup\ o sesiune sau dou\ sesiuni de bacalaureat, el se poate întoarce, poate sus]ine probele scrise de la bacalaureatul na]ional [i, dup\ aceea, are acces spre înv\]\mântul superior.
Legea are caracter organic, Senatul fiind for decizional. t

Vezi si

Aproape jumătate de milion de permise de conducere vor expira în câteva luni. Sfaturi pentru a evita cozile și timpii mari de așteptare

În perioada decembrie 2022 – februarie 2023 va expira termenul de valabilitate a unui număr …