Wednesday , April 17 2024

În acest an, în sistemul bugetar au fost reduse 88.067 de posturi

Dintre acestea, 14.462 erau posturi vacante, iar 73.605 reprezentau posturi ocupate

Emil Boc
Premierul Emil Boc a declarat, sâmb\t\, la Ia[i, c\ în acest an în sistemul bugetar au fost reduse 88.067 de posturi, din care 14.462 erau posturi vacante, iar 73.605 reprezentau posturi ocupate.
El a ad\ugat c\ pentru o parte dintre aceste posturi, procedurile de disponibilizare sunt în derulare.
Emil Boc a spus, într-o conferin]\ de pres\, c\ în acest an, prin actele aprobate de guvern, un num\r de 88.067 de posturi au fost disponibilizate. Potrivit premierului, 14.462 reprezint\ posturi vacante, iar 73.605 erau posturi ocupate.
“Pentru toate aceste disponibiliz\ri exist\ acte normative, iar în unele situa]ii procedurile sunt în derulare. Rezultatele muncii noastre de acum se vor vedea în 2011 [i 2012. E un bilan] de etap\, suntem în grafic, dar procesul continu\. În fiecare domeniu de activitate vor r\mâne atâ]ia oameni cât va fi nevoie”, a afirmat premierul.
Emil Boc a mai spus c\ a f\cut apel ca restructur\rile s\ se fac\ pe baz\ de competen]\.
“Aceasta este cheia procesului de restructurare, [i anume r\mânerea la slujb\ a celor competen]i, iar ceilal]i s\-[i g\seasc\ alt loc de munc\”, a declarat premierul.
Emil Boc a spus c\ angaja]ii disponibiliza]i au posibilitatea s\ se recalifice profesional sau s\-[i g\seasc\ o slujb\ din cele 10.000 de locuri de munc\ vacante existente la nivel na]ional.
Potrivit acestuia, Guvernul va sprijini mediul privat pentru a putea absorbi for]a de munc\ disponibilizat\ din sistemul bugetar. t

Vezi si

Două grupuri de români, blocate pe aeroportul din Dubai după ploile devastatoare din Emirate

Două grupuri de cetăţeni români, ale căror curse aeriene au fost anulate, sunt blocate pe …