Sunday , March 3 2024

Guvernul va emite o ordonanta pentru garantarea afacerilor tinerilor

Vicepresedintele PDL Gheorghe Flutur a anuntat "Legea start-up"
Guvernul va emite o ordonan]\ de urgen]\ pentru sus]inerea tinerilor între 18 [i 35 de ani prin acordarea din Fondul de garantare pentru IMM a unor ajutoare de stat sub form\ de garan]ii, a anun]at vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur.
Flutur a precizat c\ cei din Biroul Permanent Na]ional al PDL au discutat despre aceste prevederi ale “Legii start-up”.
Potrivit lui Gheorghe Flutur, pentru a beneficia de garan]ii din fondul de garantare pentru IMM, trebuie s\ fie îndeplinite anumite condi]ii, cum ar fi ca firmele s\ aib\ minimum doi angaja]i [i s\ reinvesteasc\ profitul.
“Guvernul, prin Ordonan]\ de Urgen]\, inten]ioneaz\ s\ emit\ un act normativ referitor la sus]inerea tinerilor. E vorba despre legea start-up. Este o lege european\. Este vorba de sprijinirea tinerilor între 18 [i 35 de ani. Acordarea din Fondul na]ional de garantare a IMM a unor ajutoare de stat, ne referim aici la garan]ii, func]ie de resursele pe care le avea Guvernul în perioada urm\toare, pe 2010, pe 2011, în condi]ii pe care Guvernul le va cere prin acest act normativ. [i aici trebuie s\ aib\ minim doi angaja]i, s\ reinvesteasc\ profitul. Sunt facilit\]i, scutiri la angajatori pentru fondul de s\n\tate [i pensii astfel încât s\ stimul\m apari]ia acestor firme, a unor întreprinderi mici [i mijlocii care s\-[i poat\ dezvolta afaceri”, a precizat Gheorghe Flutur.
El a mai spus c\ aceste firme au nevoie de un plan de afaceri care s\ fie validat de Fondul pentru garantare a IMM [i s\ fie acceptat de banc\.
Potrivit lui Flutur, bugetul alocat pentru sus]inerea tinerilor este un “buget limitat”. “Vor fi câteva sute de firme sus]inute în acest an [i câteva mii de firme vor fi sprijinite anul viitor. Ca schem\ de finan]are este un plafon maxim de 100 mii de euro, pân\ la 8% s\ beneficieze de garan]ii de la Fondul na]ional de garantare a IMM”, a ad\ugat vicepre[edintele PDL.
“Acest proiect de lege, ordonan]\ de urgen]\ îl preg\te[te Guvernul [i ast\zi a fost o prezentare în BPN”, a ad\ugat Gheorghe Flutur.

Vezi si

A murit scriitorul Dinu Săraru

Scriitorul Dinu Săraru a murit sâmbătă, la vârsta de 92 de ani, a anunţat scriitorul …