Tuesday , January 31 2023

Guvernul a stabilit organizarea, funcționarea și numărul de posturi pentru Garda Forestieră Națională

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, HG-ul care stabilește organizarea, funcționarea și numărul de posturi pentru personalul Gărzii Forestiere Naționale, anunță Ministerul Mediului. În subordinea Gărzii Forestiere Naționale, funcționează 9 Gărzi, care sunt instituții publice cu personalitate juridică.

„Această măsură vine ca urmare a necesitatii întăririi activității de monitorizare în domeniul managementului pădurilor, care să conducă la rezultate mai bune pe linia luptei împotriva infracționalității de mediu, în special în scopul limitării tăierilor ilegale și al monitorizării trasabilității materialelor lemnoase. Aceasta structură va fi cea care stabilește toate măsurile operative pentru optimizarea activității de control a fondului forestier și va putea desfășura și acțiuni în teritoriu”, a subliniat ministrul Barna Tanczos.

Garda Forestieră Națională este responsabilă de asigurarea controlului și implementării uniforme și unitare a regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național și a controlului și implementării uniforme și unitare a regimului cinegetic pentru întreg teritoriul național.

Totodată, Garda Forestieră Națională coordonează și controlează activitatea Gărzilor și desfășoară acțiuni operative pe întreg teritoriul țării, în baza sarcinilor și atribuțiilor stabilite de inspectorul-general. Garda Forestieră Națională se implică în desfășurarea activității de implementare, monitorizare și controlul regimului silvic și cinegetic, îndeplinește, pe raza județelor arondate, atribuții de sinteză, coordonare, inspecție și control în aceste domenii.

În domeniul silviculturii, Garda Forestieră Națională implementează, la nivel național, politicile autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în activitățile de: administrare a fondului forestier național, gestionare durabilă a pădurilor, conservare a biodiversității în păduri, reconstrucție ecologică, regenerare și îngrijire a pădurilor, asigurare a integrității fondului forestier național, prevenire și stingere a incendiilor, pază și protecție a pădurilor, recoltare a produselor specifice fondului forestier național, exploatare a masei lemnoase, control al provenienței și al trasabilității materialelor lemnoase. De asemenea, GFN răspunde de dezvoltarea fondului forestier național, de sprijinul formelor asociative ale proprietarilor de păduri și de controlul aplicării și respectării regimului silvic.

În același timp, în domeniul cinegetic, Garda Forestieră Națională implementează, la nivel național, politicile autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în activitățile de administrare și gestionare a fondului cinegetic al României, de protecție a faunei de interes cinegetic, de exercitare a vânătorii și de inspecție și control al regimului cinegetic.

Garda Forestieră Națională va elabora și asigura realizarea strategiei de inspecție și control pentru structura centrală și pentru cele 9 Gărzi forestiere.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere Naționale sunt: coordonarea activității Gărzilor forestiere; avizarea propunerilor de acte normative emise de Gărzile forestiere; controlarea aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național; controlarea aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național; controlarea trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare; realizarea de sinteze și analize de risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.

Conducerea Gărzii Forestiere Naționale este asigurată de un inspector general cu rang de secretar de stat, numit la propunerea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (Mediafax)

Vezi si

Victor Pițurcă, plasat sub control judiciar. Fiul său, Alexandru, pus și el sub acuzare

Victor Pițurcă a fost pus în libertate sub control judiciar marți dimineață. Alexandru Pițurcă, fiul …