Saturday , October 1 2022

Geoana a fost exclus din PSD

Geoan\: PSD nu se va reforma cât va fi condus din umbr\ de Iliescu, N\stase; Ponta e marioneta lor
Pre[edintele Senatului, Mircea Geoan\, a fost exclus din PSD în urma deciziei luate în CExN, mar]i, cu 50 de voturi “pentru”, cinci “împotriv\” [i trei ab]ineri.
Geoan\, a declarat, dup\ decizia CExN, c\ PSD nu se va reforma cât\ vreme va fi condus din umbr\ de Ion Iliescu [i Adrian N\stase, el precizând c\ Victor Ponta este o marionet\ a acestora, “cu apuc\turi tiranice [i o lips\ teribil\ de caracter”. “Din p\cate, acest partid, atâta vreme cât este condus din umbr\ de Iliescu [i N\stase nu are vreo [ans\ de reformare. Au pus în fruntea partidului o marionet\ cu apuc\turi tiranice [i o lips\ teribil\ de caracter, cu un ton suburban. Nu am v\zut niciodat\ atâtea minciuni [i invective, nu am vazut niciodat\ atât de pu]in\ decent\ în rela]iile din partid”, a spus Geoan\.
Geoan\ a vorbit despre “aceast\ execu]ie stalinist\ pentru un motiv nici m\car ast\zi cunoscut”.
Geoan\, a declarat, mar]i, c\ în timpul [edin]ei CExN în care s-a decis excluderea sa din partid Victor Ponta [i-a pus demisia pe mas\ pentru a [antaja membrii CExN cu un risc de instabilitate în partid.
“A fost vorba de o decizie anun]at\. Domnul Ponta, a[a cum a spus, [i-a pus demisia pe mas\, [antajând colegii cu un risc de instabilitate în partid. Vreau s\ spun c\ în]eleg presiunea la care unii colegi au fost supu[i”, a spus Geoan\.
El a afirmat, imediat dup\ [edin]a CExN, c\ are un sentiment de mare triste]e [i în acela[i timp de eliberare.
“Aceast\ execu]ie planificat\, aceast\ form\ de-a dreptul stalinist\ de a elimina din partid un fost pre[edinte pentru un motiv nici m\car azi cunoscut m\ îndurereaz\ pentru c\ cinci ani am condus acest partid al\turi de mul]i oameni fa]\ de care am sentimente de mare pre]uire [i am crezut c\ pot s\ aduce democra]ie în acest partid. Din p\cate se pare c\ m-am în[elat”, a spus Geoan\.
“M\ îndurereaz\ pentru c\ a fost vorba despre o decizie annun]at\. Ponta [i-a pus demisia pe mas\ [antajând colegii. În]eleg presiunea la care unii colegi au fost supu[i”, a spus Geoan\.
Decizia de excludere din PSD a fost, în opinia lui Geoan\, “profund nedreapt\”, el spunând c\ la 18.03 a primit, pentru prima dat\ de când a început aceast\ “nebunie”, “a[a-zisele” acuze. “Ponta [i acoli]ii bat câmpii în ceea ce prive[te a[a-zisele acuza]ii. Doar ast\zi au fost capabili s\ produc\ un document dup\ mascarada de la Comisia de Integritate”, a spus Geoan\.
Pre[edintele Senatului, Mircea Geoan\, a declarat, c\ Ion Iliescu este o piaz\ rea a PSD, aduce ranchiun\ [i nu l-a vrut pe Adrian N\stase pre[edinte, motiv pentru care Traian B\sescu a devenit [ef al statului.”Iliescu este o piaz\ rea a acestui partid. El aduce ranchiun\. Iliescu nu l-a vrut pe N\stase [i astfel B\sescu a ajuns pre[edinte pe mâna lui Iliescu”, a spus Geoan\, dup\ [edin]a CExN în care a fost exclus din partid.
Ponta: A fost o decizie grea, ne desp\r]im pentru moment de Mircea Geoan\ – 2
Pre[edintele PSD, Victor Ponta, a declarat, mar]i, dup\ decizia CExN, c\ excluderea lui Mircea Geoan\ a fost o hot\râre grea, pe care ar fi vrut s\ nu o ia, el men]ionând c\ este vorba despre o desp\r]ire “pentru moment”.
“Am auzit în sal\ toate repro[urile domnului Geoan\, unele întemeiate, cum a fost faptul c\ n-a fost audiat în cadrul Comisiei de Integritate Moral\, chiar dac\ avea [i el o vin\ când a ]inut acea conferin]\ de pres\”, a spus Ponta.
Referitor la acuza]ia lui Geoan\ c\ ar fi marioneta lui Iliescu [i N\stase, Ponta a r\spuns: “Nu cred c\ merit asemenea epitete [i în niciun caz nu cred c\ merit a[a ceva”.
El a spus c\ este o decizie “grea”, men]ionând c\ este vorba despre o desp\r]ire temporar\ de Mircea Geoan\.
Întrebat de ce temporar\, Ponta a r\spuns c\ orice fel de politician care dore[te înl\turarea actualei puteri poate fi aliat al PSD.
Potrivit lui Ponta, este o problem\ de reabilitare a lui Geoan\ în ochii colegilor care au muncit pentru ca acesta s\ devin\ pre[edinte al României.
“Eu sper c\ Geoan\ nu va a[tepta s\ r\mân\ pre[edintele Senatului cu ajutorul celor de la putere. A[ fi foarte dezam\git dac\ ar face acest lucru. Eu i-am cerut s\ predea func]ia [i atribu]iile de pre[edinte al Senatului lui Chelaru, îns\ a refuzat”, a spus Ponta.

Vezi si

Conducerea PSD a decis excluderea din partid a deputatului Aurel Bălăşoiu, înregistrat în situații compromițătoare cu un minor

Conducerea PSD a decis, sâmbătă, excluderea din partid a deputatului Aurel Bălăşoiu. De asemenea, “PSD …