Saturday , February 4 2023

EBA, acuzata de "manevre" cu petitia privind libertatea presei

O informare postat\ pe site-ul grupului S&D din Parlamentul European, referitoare la peti]iile privind Strategia Na]ional\ de Ap\rare respinse, joi, în Comisia de Peti]ii, men]ioneaz\ c\ “fiica pre[edintelui României este printre europarlamentarii de dreapta acuza]i de manevre” în acest caz.
“Fiica pre[edintelui României este printre europarlamentarii de dreapta acuza]i de manevre prin care au încercat s\ împiedice Parlamentul European s\ dezbat\ o peti]ie despre libertatea presei în ]ara ei. Elena B\sescu, din Partidul Popular European, [i al]i membri ai grupului ei au participat în num\r mare la o întâlnire a membrilor tuturor grupurilor politice din Comisia de Peti]ii [i au votat pentru închiderea unei peti]ii a jurnali[tilor români, în pofida protestelor formulate de celelalte grupuri politice”, se arat\ în materialul postat joi, citat de MEDIAFAX.
În postare se precizeaz\ [i c\ Victor Bo[tinaru, europarlamentar PSD, i-a scris în semn de protest pre[edintei Comisiei de Peti]ii, Erminia Mazzoni, cerându-i s\ intervin\ [i s\ redeschid\ peti]ia.
Elena B\sescu este singura membr\ a Delega]iei PDL din PE care este membr\ de drept a Comisiei de Peti]ii.
Peti]ia referitoare la Strategia Na]ional\ de Ap\rare a fost respins\, joi, în Comisia de Peti]ii a PE, m\sura fiind votat\ de reprezentan]ii PPE, dup\ ce membrii altor patru grupuri politice au p\r\sit sala.

Vezi si

Peste jumătate din țară se află sub cod galben sau portocaliu de ninsori și viscol

Mai mult de jumătate de țară se află sub cod gaben de ninsori și viscol, …

One comment

  1. Asta este poporul roman.Noi am votat-o, ne meritam soarta