Friday , December 8 2023

Cu ochii închisi, parlamentarii legifereaza

Parlamentarii merg la serviciu trei zile pe s\pt\mân\, din care cea mai mare parte o aloc\ înjur\turilor reciproce. Niciunul nu rateaz\ momentul de a da o replic\ adversarului politic, sunt aten]i la orice repro[ [i au grij\ s\-l întoarc\ cu vârf [i îndesat.
Când vine vorba îns\ de legi, de a-[i face treaba pentru care îi pl\tim noi, contribuabilii, del\sarea este cuvântul de ordine. Alinia]i în b\nci, deputa]ii, printre care [i mini[tri, stau precum elevii care nu înv\]at nimic la extemporal [i se bazeaz\ c\ vor copia de la premiantul clasei.
A[a s-a întâmplat [i mar]i, când ma[ina de vot a Camerei a func]ionat ca uns\, fiind adoptate sau respinse pe band\ rulant\ aproape 70 de proiecte. Nu conteaz\ c\ cei peste 290 de parlamentari, între care câ]iva mini[tri, habar nu aveau despre ce este vorba în legile aflate pe ordinea zi. Confortabili în mediocritate, erau aten]i la [eful clasei, care le f\cea semn cum s\ voteze. [i a[a au [i f\cut. Nimeni nu a observat ce s-a votat. Dac\ liderul de grup a ridicat mâna cu degetul mare în sus, toat\ lumea a votat “pentru”. Pentru ce a votat nu mai conteaz\. Putea la fel de u[or s\ treac\ [i o lege de instituire a zilei mersului în mâini, de abrogare a tuturor taxelor [i impozitelor sau de demitere a parlamentarilor. [i nici n-ar fi fost de mirare la câte ini]iative legislative n\stru[nice au avut ale[ii în ultimii 20 de ani.
De fapt, acest sistem de a transforma sesiunile de vot în curse contra cronometru de epuizare a ordinii de zi este tradi]ie în Parlament. Cu cât ridicatul mâinii are un ritm mai alert, cu atât parlamentarul, împ\cat cu propria con[tiin]\ c\ [i-a f\cut datoria fa]\ de ]ar\, poate pleca lini[tit în week-end-ul ce pentru el este mai lung decât s\pt\mâna de lucru.
Mar]i, toat\ lumea a plecat împ\cat\, jurnali[tii au consemnat c\ deputa]ii au mai dat vreo 70 de voturi, iar a doua zi s-a aflat de boac\n\. Un PSD-ist a aflat ce s-a votat [i a dat sfoar\ în ]ar\ c\ se reduce TVA la alimentele de baz\ [i nu se mai impoziteaz\ pensiile mai mici de 2.000 de lei.
Mai penibil\ decât votul în orb pe care l-au dat a fost îns\ reac]ia deputa]ilor puterii când [i-au dat seama de gogom\nie. “A fost o eroare”, “o confuzie”, “a[a a zis liderul de grup”, s-au scuzat PDL-i[tii, în frunte cu nimeni altul decât ministrul Finan]elor, pentru c\ în vremuri de restri[te au votat legi populiste. Speciali[ti doar în combinatoric\, sunt convin[i c\ vor g\si [i acum o solu]ie.
Nicio urm\ de jen\, niciun strop de demnitate, niciunul nu a adus m\car în discu]ie varianta demisiei. Aceste personaje care dorm în b\nci [i ridic\ mâna la semn ne legifereaz\ via]a, decid obliga]iile pe care le avem, drepturile pe care cu nem\rginit\ m\rinimie ni le acord\, vârsta pân\ la care trebuie s\ fim în câmpul muncii [i s\ pl\tim nenum\rate impozite [i taxe, din care ei s\ î[i ia salarii, sume forfetare, ma[ini [i secretare. Discursurile lor repet\ cu obstina]ie cuvinte precum “onoare”, “demnitate”, “respect”, când, în fapt, ei dau în fiecare zi probe multiple de indiferen]\ [i dispre].

Vezi si

Proiect OUG: Salariile funcționarilor ar putea crește de la 1 ianuarie. Majorări de doar 13% la lefurile dascălilor la început de an

Potrivit unui Proiect de Ordonanță de Urgență, salariile funcționarilor publici ar urma să crească de …