Thursday , December 1 2022

Comisia Europeana a mângâiat cu retinere crestetul Justitiei

Comisia European\ a mângâiat cu re]inere cre[tetul Justi]iei române, spunând c\ râvna DNA în a înghesui prin col]uri “caracati]ele” corup]iei de cinci stele este conving\toare, dar c\, “vai!”, ceva se poticne[te pe drum [i pic\m în vechea boal\ a e[ecului la finalizare.
De fapt, înal]ii eurocra]i din Comisie îmboldesc, repetat, Justi]ia c\tre transparen]\, obiectivitate, eficien]\. Nu este vorba de a-i da brânci într-un sistem ideal, ci de a-i ar\ta c\ are metehne de care nu reu[e[te sau nu vrea s\ se vindece [i c\ este cazul s\ termine odat\ [i odat\ cu bolitul. [i, de fiecare dat\, la Bucure[ti, r\bdarea [i aten]ion\rile comunitare se v\d prin sticla unui pahar plin pe care po]i lesne s\-l ver[i în capetele antipaticilor.
De exemplu, pre[edintele B\sescu a în]eles din raportul comunitar c\ trebuie s\ dea lauri [i nuiele la palm\. Lauri pentru DNA, DGA, ANI, Parchetul General, Direc]ia de Investigare a Fraudelor din IGPR [i v\rgu]e pentru ICCJ, CSM, Parlament ( dar aici, mai cu blânde]e, sup\rarea fiind c\ institu]ia i-a aruncat mai cu greu pe ale[ii r\i în bra]ele de o]el ale dreptei judec\]i). Pre[edintele Geoan\ (al Senatului) a în]eles din raport, via interpretarea pre[edintelui B\sescu, c\ Senatul e bun, dar c\ îl v\d al]ii cum nu trebuie. Pre[edintele CSM a în]eles cam la fel. St\m bine, dar, vezi Doamne, ne omoar\ lipsa de dialog [i conlucrarea “adecvat\”.
Laurea]ii – procurorii de toate categoriile, partidele de la guvernare au în]eles c\ trebuie s\ se bucure sobru, s\ marcheze progresul [i “parcursul pozitiv”. De cealalt\ parte, Opozi]ia a b\tut din buze. În sfâr[it, românul cu cea mai înalt\ pozi]ie la Bruxelles, comisarul european Ciolo[ a zis c\-i bine, c\ trebuie s\ ne mai încord\m, ar\tându-ne delicat pisica din paranteze: “România poate convinge (…) c\ mecanismul [i-a îndeplinit menirea [i e o parantez\ care poate fi închis\. Dac\ nu, nu este exclus\ posibilitatea ca paranteza s\ fie men]inut\ deschis\”.
Indiferent de ce parte s-a v\zut a rezultat c\, amestecând minusurile cu plusurile, am ie[it pozitiv. U[urare de copil problematic care a primit un certificat temporar de bun\ purtare. Dup\ consumarea momentului, aprecierile sau criticile din raport vor fi folosite ca pretexte prin regl\rile de conturi, mutarea, diminuarea sau consolidarea diverselor influen]e, impunerea de marote (cum este cea cu modificarea Constitu]iei) aduc\toare (poate) de capital electoral.
R\u este c\ unele aprecieri (a c\ror temeinicie este discutabil\) vor fi folosite pentru acoperirea ineficien]ei [i ciud\]eniilor unor institu]ii. Ce a binemeritat ANI (întrebare recurent\)? Problemele de sistem nu se rezolv\ peste noapte [i nici peste multe-multe nop]i. [i, în niciun caz prin supradimensionarea succeselor modeste si minimalizarea criticilor.
Rapoartele europene de monitorizare [i recomand\rile lor sunt folosite la noi dup\ cum bate vântul [i interpretate ca la tarab\. [i negre[it pentru reactivarea cu amabilitate astringent\ a unor obsesii: “Dragi jurnali[ti, încerc\rile de a ar\ta c\ institu]iile sunt la comand\ v\ penibilizeaz\”. Nedemne de cel care le-a trântit. Chiar dac\ s-au vrut un apel.  (Mediafax)

Vezi si

Întrevedere Aurescu – Kuleba. Oficialul român cere Ucrainei să recunoască inexistenţa aşa-zisei “limbi moldoveneşti”

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marţi, o întrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, …