Sunday , February 5 2023

Cezar Preda vrea sa interzica accesul adolescentilor în baruri, de luni pâna joi, dupa ora 21.00

Vicepre[edintele PDL Cezar Preda a anun]at, vineri, într-o conferin]\ de pres\, c\ inten]ioneaz\ s\ depun\ o ini]iativ\ legislativ\ care s\ prevad\ interzicerea accesului minorilor în baruri, restaurante [i discoteci, dup\ ora 21.00, de luni pân\ joi, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Cezar Preda a spus c\ inten]ioneaz\ s\ depun\ acest proiect în luna ianuarie, iar acesta îi va viza pe adolescen]ii cu vârsta sub 18 ani.
“În luna ianuarie voi depune o ini]iativ\ legislativ\ în Parlament care s\ prevad\ c\ de luni pân\ joi dup\ ora 21.00 este interzis accesul minorilor în orice local de alimenta]ie public\, bar, restaurant, cluburi, discoteci. Copiii trebuie s\ stea s\ înve]e [i trebuie s\ le facem legi care s\-i protejeze”, a spus Preda.
El a afirmat c\ sanc]iunea în cazul celor care vor înc\lca legea va fi retragerea autoriza]iei de func]ionare.
“Nu e permis s\ devenim o ]ar\ în care în tot cursul s\pt\mânii g\sim minori care sunt pân\ diminea]a în localuri. Vineri, sâmb\t\, duminic\ e relaxare, dar pân\ joi eu a[a consider c\ trebuie s\ facem. Consider c\ orice om care are copii î[i dore[te s\-i fie protejat copilul [i s\ nu-l aib\ dup\ ora 21.00 în alte locuri decât acas\, unde s\ se odihneasc\ pentru cursuri”, a ad\ugat Preda.

Vezi si

Peste jumătate din țară se află sub cod galben sau portocaliu de ninsori și viscol

Mai mult de jumătate de țară se află sub cod gaben de ninsori și viscol, …