Saturday , December 9 2023

Cezar Preda vrea sa interzica accesul adolescentilor în baruri, de luni pâna joi, dupa ora 21.00

Vicepre[edintele PDL Cezar Preda a anun]at, vineri, într-o conferin]\ de pres\, c\ inten]ioneaz\ s\ depun\ o ini]iativ\ legislativ\ care s\ prevad\ interzicerea accesului minorilor în baruri, restaurante [i discoteci, dup\ ora 21.00, de luni pân\ joi, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Cezar Preda a spus c\ inten]ioneaz\ s\ depun\ acest proiect în luna ianuarie, iar acesta îi va viza pe adolescen]ii cu vârsta sub 18 ani.
“În luna ianuarie voi depune o ini]iativ\ legislativ\ în Parlament care s\ prevad\ c\ de luni pân\ joi dup\ ora 21.00 este interzis accesul minorilor în orice local de alimenta]ie public\, bar, restaurant, cluburi, discoteci. Copiii trebuie s\ stea s\ înve]e [i trebuie s\ le facem legi care s\-i protejeze”, a spus Preda.
El a afirmat c\ sanc]iunea în cazul celor care vor înc\lca legea va fi retragerea autoriza]iei de func]ionare.
“Nu e permis s\ devenim o ]ar\ în care în tot cursul s\pt\mânii g\sim minori care sunt pân\ diminea]a în localuri. Vineri, sâmb\t\, duminic\ e relaxare, dar pân\ joi eu a[a consider c\ trebuie s\ facem. Consider c\ orice om care are copii î[i dore[te s\-i fie protejat copilul [i s\ nu-l aib\ dup\ ora 21.00 în alte locuri decât acas\, unde s\ se odihneasc\ pentru cursuri”, a ad\ugat Preda.

Vezi si

TIR-urile așteaptă la intrarea în țară 11 zile la granița cu Ucraina și 5 zile la cea cu Moldova, se plâng transportatorii 

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) susține că timpii de așteptare la frontierele …