Tuesday , March 5 2024

C.T. Popescu: În atitudinea lui Isarescu e o contradictie: ataca Guvernul, dar nu vrea sa fie premier

Jurnalistul C.T. Popescu a sus]inut, duminic\, la emisiunea “Dup\ 20 de ani”, difuzat\ de ProTv, c\ exist\ o contradic]ie în atitudinea guvernatorului BNR, Mugur Is\rescu, dat\ de faptul c\ acesta critic\ Guvernul, excedând astfel cadrul BNR, de[i a refuzat func]ia de premier.
C.T. Popescu a apreciat c\ Is\rescu are un discurs de prim-ministru, în condi]iile în care guvernatorul “ia Guvernul la palme” [i c\ acest tip de atitudine nu se potrive[te cu refuzul s\u de a prelua func]ia de premier.
Editorialistul “Gândul” l-a criticat pe Is\rescu pentru c\ a refuzat s\ devin\ prim-ministru, considerând c\ guvernatorul nu face tot ce-i st\ în putin]\ pentru a dep\[i situa]ia actual\, în interesul României, asumându-[i, astfel, riscul de a-[i compromite imaginea sau de a avea probleme legate de oboseal\ sau s\n\tate.
“Dar, când domnul Is\rescu refuz\ s\ devin\ prim-ministru, în interesul acestei ]\ri, riscând, fire[te, s\-[i compromit\ imaginea, s\ aib\ probleme de oboseal\, de s\n\tate, c\ spune c\ are o anumit\ vârst\ – bun. Dar ar putea s\ o fac\, [i n-o face. Or, discursul domniei sale este un discurs de prim-ministru. În ultima vreme atac\ Guvernul, acest Guvern, pe considerente absolut corecte. Dar dac\ ai refuzat s\ fii executiv, nu se mai potrive[te acum”, a ar\tat C.T.Popescu.
El a sus]inut c\ Is\rescu execede, în discursul s\u, cadrul BNR, atunci când a atacat Guvernul.
“A]i v\zut c\, spre suprinderea mea, domnul Is\rescu execede cadrul B\ncii Na]ionale. A avut ni[te ie[iri în ultima vreme în care a luat Guvernul la palme pe considerente de economie real\, aia pe care o conduce Guvernul. Foarte bine, dar de ce a]i refuzat s\ fi]i prim-ministru? Atunci de ce mai da]i în oamenii \[tia? Deci, exist\ o contradic]ie în atitudinea domnului Is\rescu în momentul de fa]\: nu prea mai este în m\sur\ s\ aduc\ astfel de obiec]ii legate de economia real\”, a ar\tat editorialistul “Gândul”.
C.T.Popescu a opinat c\ Is\rescu a refuzat s\ preia func]ia de premier din considerente personale [i a apreciat c\ singurul motiv al refuzului const\ în frica de a e[ua.
Întrebat dac\ Is\rescu se transform\ în politician, în condi]iile în care, recent, a atacat presa, C.T.Popescu a r\spuns: “Nu, dar probabil c\ Mugur Is\rescu a îmb\trânit, ca [i mine. Nu atât fizic, nu e o problem\ de ani asta, e o problem\ descris\ cel mai bine printr-un cuvântul englezesc. În române[te s-ar traduce «dep\[it», dar nu e suficient de puternic ca acela din englez\. E ca o bucat\ de z\pad\ înnegrit\ de noroi. Undeva, prin aprilie, [ti]i c\ r\mâne câte o ultim\ bucat\ de z\pad\ înghe]at\, dup\ ce se tope[te tot restul. Prin aprilie undeva, r\mâne într-un col] de strad\ o ultim\ bucat\ de z\pad\ înnegrit\ de noroi, care se tope[te. (…) Or, domnul Is\rescu continu\ s\ aplice un model de gândire, o func]ie de gândire, unui argument deja imaginar. Nu se mai potrive[te cu realitatea ceea ce spune dânsul, se potrivea cândva”.
Jurnalistul a mai ar\tat c\ “datul în pres\” reprezint\ un simptom îngrijor\tor pentru politician, semnificând c\ nu va fi ceva în regul\ cât de curând în ceea ce-l prive[te pe respectivul politician.
“Datul în pres\, când începe s\ atace presa, asta nu e un semn r\u pentru pres\. Presa e vai de capul ei [i a[a. E un semn r\u pentru persoana politic\ respectiv\. E un simptom îngrijor\tor când un politician cu func]ie mare în stat, cu responsabilitate, începe s\ dea vina pe pres\. Înseamn\ c\ nu-i e bine vacii noastre, vine tata cu pielea pe b\]. Ceva nu va fi în regul\ curând cu politicianul respectiv”, a spus C.T. Popescu.

Vezi si

Senat: Amplasarea radarelor trebuie semnalată șoferilor. Tinerii sub 21 de ani și începătorii nu vor mai putea conduce mașini puternice 

Senatul a adoptat tacit, luni, o propunere legislativă de modificare a OUG 195/2002 privind circulaţia …