Monday , May 20 2024

Boc : Reorganizarea teritoriala este una dintre prioritatile PDL, nu discut în presa solutiile

Pre[edintele PDL, premierul Emil Boc, a declarat, vineri, la Timi[oara, c\ reorganizarea administrativ-teritorial\ este una dintre prio-rit\]ile partidului, care are un mandat de negociere în cadrul coali]iei, sus]inând c\ nu discut\ “în pres\” solu]iile, transmite corespondentul MEDIAFAX. Întrebat de jurnali[ti dac\ s-a discutat în coali]ie despre reorganizarea teritorial\ [i ce solu]ii sunt propuse, Emil Boc a declarat: “E una din priorit\]ile PDL, are conducerea partidului un mandat de negociere în cadrul coali]iei [i vom face preciz\rile necesare. Nu discut\m în pres\ solu]iile, le discut\m în cadrul coali]iei, a[a e bine [i normal”. Boc nu a vrut s\ comenteze pozi]ia UDMR privind reorganizarea administrativ-teritorial\. În declara]ia de pres\ sus]inut\ dup\ întâlnirea cu reprezentan]ii PDL, Boc s-a referit [i la situa]ia economic\, rei-terând: “Prin faptul c\ românii au f\cut un efort extraordinar în 2010 s-a ajuns la o stabilitate economic\, iar anul acesta vorbim de cre[tere economic\”. “Nu exist\ resurse financiare în aceast\ ]ar\ care s\ nu se afle la dispozi]ia opiniei publice pentru analiz\ [i pentru a putea fi distribuite în concordan]\ cu legile bugetare”, a declarat premierul.
Pre[edintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, joi, la Arad, c\ reorganizarea administrativ\ nu va avea loc pân\ în 2012, iar “dac\ se va face, se va face f\r\ UDMR”, pentru c\ Uniunea nu accept\ variantele propuse pân\ acum [i sus]ine luarea unei decizii la începutul urm\torului ciclu electoral. “Regionalizarea nu se va face pân\ în 2012 sau, dac\ se va face, se va face f\r\ UDMR. Eu cred c\ o reform\ administrativ\ trebuie f\cut\ la începutul ciclului electoral, nu la sfâr[itul mandatului, [i de aceea în acest moment tot ce am discutat, ce am v\zut, nu poate fi sus]inut”, declara liderul UDMR.
Pre[edintele Organiza]iei de Femei a PDL, deputatul Sulfina Barbu, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX c\ PDL dore[te s\ discute “[i un num\r mai mare de regiuni”, pentru a-i conveni [i UDMR, referindu-se la negocierile privind reorganizarea teritorial\.
“Eu vreau s\ cred c\ pân\ la 15 noiembrie, a[a cum au promis (UDMR – n.r.), se vor finaliza discu]iile într-un sens pozitiv [i din acest motiv PDL a fost mai flexibil [i în discu]iile cu partenerii no[tri de coali]ie. Vrem s\ discut\m [i un num\r mai mare de regiuni, noi am propus opt, tocmai pentru a g\si o solu]ie convenabil\ [i pentru partenerii no[tri”, a declarat Sulfina Barbu. Deputatul PDL a ad\ugat c\ are “toat\ convingerea” c\ maturitatea politic\ a UDMR se va manifesta [i cu aceast\ ocazie.
Întrebat\ dac\ PDL ia în calcul varianta propus\ de Kelemen Hunor, aceea ca dezbaterile privind regio-nalizarea s\ aib\ loc înainte de alegeri, iar o decizie s\ se ia abia în urm\torul legislativ, Sulfina Barbu a spus: “Important este s\ se ajung\ la o concluzie”. t
“Noi dorim ca aceast\ reorganizare administrativ-teritorial\ s\ se întâmple în anul acesta [i s\ se finalizeze în 2012, astfel încât alegerile s\ aib\ loc pe noua structur\ administrativ-teritorial\”, a spus Barbu.

Vezi si

Temperaturi de vară și ploi însemnate cantitativ. Prognoza meteo pe regiuni, până pe 2 iunie

Prognoza publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) arată că regimul termic estimat de …