Wednesday , October 4 2023

Boc in Parlament: "Greul inca nu a trecut", iar lunile urmatoare vor fi decisive


Problemele economice nu au fost înca dep\[ite, iar lunile urm\toare vor fi decisive pentru consolidarea reformelor începute [i asigurarea unei cre[teri economice s\n\toase, a declarat, luni, în Parlament, premierul Emil Boc, la dezbaterea privind bilan]ul guvern\rii.
“Greul nu a trecut înc\. Oricine era la guvernare în locul nostru era obligat sa ia acelea[i decizii dureroase, dar corecte [i necesare. Nu cu populisme vom ie[i din recesiune”, a spus Boc.
El [i-a început discursul din Parlament privind bilan]ul guvern\rii acuzând din nou guvernarea PNL, pentru deficitul ridicat din 2008 în contextul unei cre[teri economice de 8%, [i a apreciat ca nu fostul prim-ministru C\lin Popescu T\riceanu este în m\sura sa critice actuala guvernare.
“Daca cineva este în m\sura sa ceara socoteala pentru perioada actual\, acela nu este el. T\riceanu are pretextul ca noi sa pl\tom în continuare acelea[i salarii [i pensii, uitând de criz\”, a spus Boc.
Biroul Permanent al Camerei Deputa]ilor a aprobat, s\pt\mâna trecut\, o solicitare a liderului grupului PNL pentru organizarea în data de 20 septembrie a unei dezbateri, cu participarea premierului Emil Boc, în care sa se faca un bilan] al guvern\rii [i sa fie prezentate m\surile de relansare economic\.
În solicitarea PNL, semnata de C\lin Popescu T\riceanu, se arata ca la dezbatere trebuie abordate problemele legate de bilan]ul ac]iunii guvernamentale la noua luni [i motivele remanierii, de m\surile de relansare economic\, de natura fiscala pe care Guvernul le are în vedere, prezentarea unui calendar privitor la revenirea la nivelul anterior al salariilor din sectorul bugetar, precum [i modul de îndeplinire a angajamentelor din programele de guvernare succesive din decembrie 2008 pâna în prezent.
Guvernul vrea sa reduca “generozitatea” unor indemniza]ii, precum cea pentru cre[terea copilului
Guvernul inten]ioneaza sa regândeasca indemniza]ia de cre[tere a copilului, reducând “generozitatea” unor astfel de pl\]i, [i sa introduca sanc]iuni în cazul spitalelor transferate în administrarea autorit\]ilor locale care vor înregistra în continuare arierate, a afirmat, luni, premierul Emil Boc.
“Aceasta reforma a asisten]ei sociale trebuie sa mearga mai departe [i trebuie reevaluate [i alte programe sociale. Trebuie regândita indemniza]ia de cre[tere a copilului [i reducerea generozit\]ii unor indemniza]ii în ideea alinierii lor la standardele interna]ionale, adica trebuie [i România sa pl\teasca ceea ce î[i permite [i Europa sa pl\teasc\”, a declarat, în Parlament, [eful Guvernului.

Vezi si

Wizz Air plătește 100 milioane euro pasagerilor cărora le-au fost anulate zborurile în această vară. 20% dintre ei sunt români

Compania aeriană low-cost Wizz Air le-a plătit pasagerilor compensaţii de 100 de milioane de euro …